Procesy, kvalita a náklady

Pomůžeme Vám odhalit příležitosti ve Vašich procesech a realizujeme změny pro snížení nákladů, zvýšení kvality výstupu a zvýšení efektivity. Používáme metodiky Lean a Six Sigma, pro komplexnější úlohy jsme vyvinuli metodiku uzlové VSM – NODUS.

Productivity Scan

Vybereme oddělení a provedeme hloubkový audit procesů a kapacitního využití lidí. Najdeme příležitosti v procesech, v přerozdělení práce a radikálně zvýšíme propustnost a produktivitu.

Více informací

Six Sigma projekty

Optimalizace procesů pomocí projektu Six Sigma.
Odřídíme DMAIC projekt a eliminujeme defekty, koučujeme Vaše Green Belty.

Více informací

Lean Six Sigma konzultace

Nabízíme možnost pravidelné konzultace a koučingu s našimi Master Black Belty s cílem úspěšného doručení Lean Six Sigma projektů v co nejkratším čase a s maximálními přínosy.

Více informací

Lean Performance

Nastavíme tok hodnoty dle požadavků zákazníka, s aktivním zapojením všech zaměstnanců a minimem provozních nákladů.

Více informací

Procesně řízená organizace

Zmapujeme Vaše procesy, vyhledáme vlastníky a nastavíme měření procesů s cílem sbírat a vyhodnocovat data pro procesní řízení a zlepšení.

Více informací

Kaizen

Praktický intenzivní výukový Kaizen workshop vás naučí vyhledat příležitosti, plánovat a realizovat zlepšovací workshopy s jasnými výsledky přímo ve vašem procesu.

Více informací

NODUS

Unikátní program s novým Lean / Six Sigma nástrojem pro skupinu výrobních společností, které se společně učí a současně realizují projekty ve svých závodech novou technikou - Uzlovou mapou toku hodnoty (NOD<>VSM).

Více informací