Program Kata koučink / PDSA

Kata koučink / PDSA je program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

„Postupně odhalujte svou cestu kupředu směrem k plnění náročných úkolů!“

Vědecké myšlení působí proti přirozené tendenci skákat rovnou do řešení. Umožňuje „učení se chybami“ a postupné objevování toho, na čem pracovat a co změnit v procesu tak, aby bylo dosaženo cíle. Je užitečné pro směřování k cílům ve složitých, dynamicky se měnících a nepředvídatelných podmínkách. Zároveň rozvíjí vedoucí zaměstnance v jejich schopnosti zlepšovat svůj proces a vytvářet skutečnou „učící se“ organizaci.

Zlepšovací kata – vědecký přístup ke zlepšování procesů

Toyota Kata - vědecký přístup - Postupně odhalujete svou cestu kupředu místo pokusu rozhodnout dopředu, jakou cestou se vydat.

Program a poradenství Kata koučink / PDSA se zaměřuje na vedoucí zaměstnance a rozvoj jejich dovedností zlepšovat procesy a učit vědecký přístup řešení problémů své zaměstnance. Cílem je naučit všechny promyšlený, efektivní a sdílený způsob práce v celé organizaci.

Tréninkový program Kata koučink / PDSA je rozvojový program, který spočívá v postupném proškolení vědeckého přístupu vedoucích zaměstnanců na všech úrovních a zavedení každodenní rutiny koučovacích setkání přímo na pracovišti. Kata koučink vede k rozvoji žádoucích vzorců chování, myšlení a k vnitřní motivaci být každým dnem lepší. Procvičování chtěného jednání musí být součástí normální denní práce. Zlepšovací kata umožňuje nejen plnit požadované cíle, ale i rozvoj lidí při práci na nich a neustálé zlepšování procesů.

Typické situace, ve kterých program Kata koučink / PDSA pomůže:

 • Chcete vybudovat „učící se“ organizaci a motivovat své zaměstnance k aktivnímu přístupu při řešení problémů.
 • Potřebujete rozvíjet manažerské dovednosti vlastníků procesů zejména jejich schopnost systematicky zlepšovat své procesy a vytvářet prostředí pro plnění náročných úkolů.
 • Máte problematické procesy, které se nedaří dlouhodobě zlepšit a akční plány nezabírají.

Naučíte se

 • Systematický vědecký přístup pro zlepšování procesů a plnění náročných úkolů ve složitých, dynamicky se měnících a nepředvídatelných podmínkách.
 • Stanovit náročné, a přesto nedemotivující úkoly ve vaší společnosti a zajistit, aby vaši zaměstnanci používali efektivní způsob, jak je splnit.
 • Jak poznat hranici poznání procesu a vytvořit prostor pro „učení se chybami“ a hledání inovativních řešení.
 • Jak systematicky učit své zaměstnance vědeckému myšlení.

Koučink kata - Manažeři musí mít schopnost učit své podřízené vědeckému myšlení!

V případě zájmu si vyžádejte bezplatnou konzultaci.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.