Safety Leadership

Převeďte kulturu bezpečnosti práce z režimu kontroly a dohledu na pro-aktivní odpovědnost každého zaměstnance za sebe i za ostatní.

Kultura bezpečnosti práce jako součást vedení lidí

Hlavní příčinou většiny nehod a úrazů na pracovišti jsou nevědomé lidské chyby. Zaměstnanci nedodržují bezpečnostní pokyny nebo základní pravidla, a ani nijak nezasahují, když vidí činnosti nebo zvyky, které ohrožují bezpečnost.

S úrazy jsou většinou ve firmách spojovány přímé náklady: náklady na zdravotní péči, náhrada mzdy a nároky poškozených. Méně jsou však vnímány nepřímé náklady ve formě poškozených zařízení a produktů, ztráty produktivity a kvality, náhradní práce/přesčasy a trénink, zvýšené náklady na pojištění, náklady soudních řízení, zhoršení vztahů se zákazníky a celkového image organizace ve společnosti.

Kultura bezpečné organizace je založena na změnách viditelných (vědomých) věcí jako jsou struktura, systémy a procedury, ale také hlavně na změně a zviditelnění neviditelných (nevědomých) věcí jako jsou hodnoty, přesvědčení, přístup, základní předpoklady, prostě ”nepsaná pravidla”.

Bezpečné chování se nezmění jen školeními BOZP. Změna postoje vyžaduje více než jen školení nebo manažerský záměr. Je vytvářena společným procesem přijetí a osvojení nových dovedností založených na okamžité zpětné vazbě přímo na pracovišti nezávislé na pozicích zaměstnanců.

Schopnost každého zaměstnance rozpoznat riziko a včas zasáhnout postupně odstraňuje neviditelné překážky k dosažení vyšší úrovně bezpečnosti práce.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Strategický workshop vedení firmy – definujeme cíle a oblasti programu bezpečnosti práce.
 2. Workshop řídícího týmu  – rozpracujeme s řídícím týmem vizi a strategii vedení společnosti v oblasti bezpečnosti práce do konkrétního plánu programu.
 3. Školení interních školitelů – proškolíme interní školitele – vedoucí zaměstnance, aby byli schopni samostatně proškolit zaměstnance z vlastních týmů.
 4. Školení vlastních týmů – provádí interní školitelé s možnou podporou konzultanta ICG podle plánů proškolení všech zaměstnanců.
 5. Follow-up a hodnotící schůzky  – sledujeme plnění plánu školení a komunikace, řídíme sdílení zkušeností interních školitelů, a s vedením vyhodnotíme přínosy.

Cíle a benefity


Snížení LTI(F)
(Frekvence absenčních úrazů)

Zvýšení počtu dnů
bez nehod a zranění

Zvýšení evidovaných skoronehod
(nearmisses)

Snížení nákladů
na nekvalitu výroby

 

Máte zájem o Safety Leadership? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

90% snížení frekvence zranění (LTIF)

Dopady: Bylo dosaženo 90% snížení frekvence zranění (LTIF) a významného zlepšení produktivity. Dlouhodobý rozvoj bezpečnosti a školení o bezpečnosti vedená manažery a mistry zahájila cestu k vytvoření pracoviště, kde se lidé starají o sebe navzájem.

Kde: Výrobní stavební firma

+ 200% nárůst nahlášených skoronehod jako prevence skutečných úrazů.

Dopady: Bezpečnost práce se v celém závodě zlepšila a frekvence úrazů klesla. Množství nahlášených skoroúrazů se ztrojnásobilo a vývoj pracovní spokojenosti je pozitivní.

Kde: Výrobní strojírenská firma

– 40% nákladů na nekvalitu výroby.

Dopady: Bezpečnost práce se v celém závodě zlepšila a frekvence úrazů klesla. To vše má dopady i na další oblasti: produktivita se výrazně zlepšila a náklady na kvalitu se snížily o 40%.

Kde: Výrobní strojírenská firma

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.