Řízení změn (Change Management)

Manažeři rozhodují o úspěchu či neúspěchu v období častých změn. Klíčovým ukazatelem je přijetí změny zaměstnanci. Na základě konkrétního zadání připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu a rozšířit znalosti vybraným manažerům.

Pokud firma prochází obdobím strategických změn, jsou manažeři ti, kdo rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Klíčové je přijetí změny ze strany zaměstnanců. I přes tuto důležitost, jsou způsoby řízení změn pro manažery stále obtížnou a podceňovanou disciplínou. Praktický workshop pomáhá vedoucím pracovníkům rozšířit jejich dovednosti v oblasti řízení změn.

Na základě vaší konkrétní potřeby připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu, ale i vyškolit účastníky. Jedná se o konzultačně-vzdělávací program.

Typické situace pro Change Management workshop

 • Je očekáván projekt znamenající velkou změnu pro organizaci a klíčová skupina vedoucích na ni potřebuje být připravena.
 • V případě velkých organizací mohou změny ovlivnit více poboček a útvarů. Často dochází k nedostatečné komunikaci a chybí efektivní výměna informací a znalostí týkajících se změny.
 • Dochází k problémům s odstartováním projektů změn. Aby bylo dosaženo opravdového pokroku, je zapotřebí čerstvá energie a nové perspektivy, neotřelé metody nebo osobnostní rozvoj klíčových zaměstnanců.

Přínosy workshopu řízení změn

 • Vedoucí projektů se seznámí se specifickými metodami a postupy jak řídit změnu
 • Účastníci mají možnost učit se praktickou formou, a to tak, že zpracovávají konkrétní situaci a řešenou situaci konzultují s ostatními.
 • Po skončení workshopu mohou být tyto zkušenosti okamžitě uplatněny v praxi. Vše probíhá na vybraném reálném projektu.

Naše poradenství

 • Připravíme strategii změny a komplexní vzdělávací program zaměřený na řízení změn.
 • Vytvoříme metodiku, plán a školení šité na míru.
 • Realizujeme workshopy pro vedoucí pracovníky.
 • Kombinujeme workshopy s koučinkem – Dohlížíme na komunikační plán, aktivně se účastníme

Příklad plánu workshopů

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.