Řízení změn (Change Management)

Manažeři rozhodují o úspěchu či neúspěchu v období častých změn. Klíčovým ukazatelem je přijetí změny zaměstnanci Na základě konkrétního zadání připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu a rozšířit znalosti vybraným manažerům.

Pokud firma prochází obdobím strategických změn, jsou manažeři ti, kdo rozhodují o úspěchu či neúspěchu. Klíčové je přijetí změny ze strany zaměstnanců. I přes tuto důležitost, jsou způsoby řízení změn pro manažery stále obtížnou a podceňovanou disciplínou. Praktický workshop pomáhá vedoucím pracovníkům rozšířit jejich dovednosti v oblasti řízení změn.

Na základě vaší konkrétní potřeby připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu, ale i vyškolit účastníky. Jedná se o konzultačně-vzdělávací program.

Typické situace pro Change Management workshop

  • Je očekáván projekt znamenající velkou změnu pro organizaci a klíčová skupina vedoucích na ni potřebuje být připravena.
  • V případě velkých organizací mohou změny ovlivnit více poboček a útvarů. Často dochází k nedostatečné komunikaci a chybí efektivní výměna informací a znalostí týkajících se změny.
  • Dochází k problémům s odstartováním projektů změn. Aby bylo dosaženo opravdového pokroku, je zapotřebí čerstvá energie a nové perspektivy, neotřelé metody nebo osobnostní rozvoj klíčových zaměstnanců.

Přínosy workshopu řízení změn

  • Vedoucí projektů se seznámí se specifickými metodami a postupy jak řídit změnu
  • Účastníci mají možnost učit se praktickou formou, a to tak, že zpracovávají konkrétní situaci a řešenou situaci konzultují s ostatními.
  • Po skončení workshopu mohou být tyto zkušenosti okamžitě uplatněny v praxi. Vše probíhá na vybraném reálném projektu.

Naše poradenství

  • Připravíme strategii změny a komplexní vzdělávací program zaměřený na řízení změn.
  • Vytvoříme metodiku, plán a školení šité na míru.
  • Realizujeme workshopy pro vedoucí pracovníky.
  • Kombinujeme workshopy s koučinkem – Dohlížíme na komunikační plán, aktivně se účastníme

Příklad plánu workshopů

Kontaktní osoba

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné