OPEX program

Komplexní program pro jednotlivé oddělení, proces, ale i pro celou firmu. Jedná se o kombinaci procesního zlepšování a Řízení změn.

Operational excellence je program, kdy společně s Vámi realizujeme změny, které zjednodušují procesy, zvyšují kvalitu pro zákazníka a motivují zaměstnance tak, že se změna stává přirozenou součástí kultury vaší společnosti.

OPEX program je komplexní program pro jednotlivé oddělení, proces, ale i pro celou firmu. Hlavním cílem je zvýšení efektivity / produktivity, ale záběr programu jak cíle dosáhnout je daleko širší. Začínáme tím, že identifikujeme příležitosti pro zlepšení v procesech a vhodným způsobem je vyřešíme. Vedle toho nastavíme systém programového a procesního řízení, který podporuje neustálé zlepšování, motivuje zaměstnance a umožňuje odhalit procesní problém v jeho počátcích. Formou školení a koučinku předáme znalosti a dále rozvíjíme kompetence klíčových zaměstnanců, abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost změn.

Jedná se o kombinaci procesního zlepšování (např. metodikou Lean, Six Sigma, Kaizen workshopů) a Řízení změn (Change Managementu).

Model OPEX

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.