License to Care

License to Care – "Povolení starat se" je ucelený program pro zavedení kultury neustálého zvyšování bezpečnosti práce cestou rozvoje leadership dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Odstraňte neviditelné překážky z kultury bezpečnosti na pracovišti.

Hlavní příčinou většiny nehod na pracovišti jsou nevědomé lidské chyby. Lidé nedodržují bezpečnostní pokyny nebo základní pravidla, a nezasahují, když vidí činnosti nebo zvyky, které ohrožují bezpečnost. Budováním kultury založené na zpětné vazbě, rozpoznání rizik a včasném zásahu se odstraňují neviditelné překážky k dosažení vyšší bezpečnosti.

Trend rozvoje kultury bezpečnosti práce

Jak se posunout od převážně technického přístupu k celistvému řízení bezpečnosti na pracovišti.

Kroky rozvoje Kultury bezpečného pracoviště – školící program „Povolení starat se“

Workshop rozšířeného management týmu, workshop řídícího týmu, train the trainer - školení pro manažery a vedoucí zaměstnance, sdílení zkušeností

Program a poradenství License to Care – Povolení starat se se zaměřuje na vedoucí pracovníky a rozvoj jejich dovedností měnit kulturu organizace. Poskytuje ucelenou sadu nástrojů a praktik na zavedení změn do organizace.

Školící program License to Care – Povolení starat se je komplexní rozvojový program, který zahrnuje strategický workshop na definování cílů a oblastí programu bezpečnosti práce, měření pokroku a změn, nastavení programu a interní komunikace. Spočívá ve školení vedoucích pracovníků všech úrovní jako interních školitelů (Train the trainer), kteří zajišťují přenos žádoucího chování na všechny zaměstnance.

Typické situace, ve kterých program pomáhá

 • Chcete vybudovat organizaci, kde bezpečnost na pracovišti je skutečně na prvním místě.
 • Zaměstnanci nedodržují bezpečnostní pokyny nebo základní pravidla a nezasahují, když vidí činnosti nebo zvyky, které ohrožují bezpečnost.
 • Potřebujete posílit manažerské dovednosti a změnit přístup k rizikům na pracovišti se zapojením všech zaměstnanců.

Proč má smysl řešit kulturu bezpečnosti práce?

Bezpečnost práce - náklady na úrazy a nehody: Nepřímé náklady na úrazy jsou 3-4x větší než přímé náklady

Naučíte se

 • Všímat si bezpečnostních rizik na pracovišti a správně zasáhnout v případě nežádoucích situací.
 • Jak vybudovat kulturu založenou na zpětné vazbě a tím zvyšovat bezpečnost na pracovišti.
 • Jak přistupovat k řešení nebezpečných situací a měnit chování zaměstnanců.

V případě zájmu si vyžádejte bezplatnou konzultaci.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.