Koučování

Koučování vede k rozvoji jednotlivce popřípadě týmu, pomáhá k úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně. Učí nás pracovat efektivněji a vede ke zvýšení úspěchu v práci i soukromém životě.

Koučink vede k rozvoji, úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně jednotlivce popřípadě týmu. Zaměřením se na řešení a správně položenými otázkami se koučovaný či koučovaný tým učí dívat na situace a problémy z jiných úhlů pohledu a vytvoří si systémy, díky kterým pomohou pracovat efektivněji.

Při práci používáme techniky NLP (neurolingvického programování), které napomáhají pozitivním změnám a stabilizaci nových efektivnějších vzorců chování.

Individuální koučing

je individuální setkání koučovaného s koučem. Koučovaný s koučem pracují na oblastech rozvoje a nastavují plány, jak tento rozvoj realizovat, aby vedl k úspěšným cílům.

Týmový koučink

Týmový koučink se zaměřuje na řešení, efektivní využití a sdílení zdrojů, které skupina má a na to, jak získávat zdroje, které nemá. Týmový koučink stmeluje tým a podněcuje sdílení vize, ale také individuální angažovanost, individuální zodpovědnost za výsledek každého člena týmu a závazek plnit akční kroky. Koučování učí tým pracovat samostatně a efektivně s menším počtem  zásahů.

Proč individuální koučing

Chcete nebo potřebujete:

 • pracovat efektivněji a využít lépe své zdroje
 • zdokonalit se ve vedení lidí
 • být úspěšnější
 • zvýšit výkon
 • nastavit nové cíle
 • zvýšit sebevědomí či sebedůvěru lídra
 • zapracovat na time managementu
 • vyvážit rodinu a práci

Proč týmový koučing

Chcete nebo potřebujete tým:

 • efektivně pracující, využívající své zdroje
 • samostatný a odpovědný
 • rozpohybovat, naladit, sladit, stmelit
 • přispívající k fungování, kde členové přebírají individuální zodpovědnost
 • Budujete nový tým nebo dochází k výrazným změnám.
 • Chcete změnu.
 • Chcete pustit některé oblasti práce svých podřízených ze své kontroly

Přínosy koučování

 • Samostatný, efektivně pracující, úspěšnější jednotlivec či tým
 • Nadhled, jiný úhel pohledu
 • Zaměření se na řešení
 • Efektivnější vytváření plánů a systémů
 • Rozvoj, zvýšení sebevědomí a spokojenosti se svou odvedenou prací
 • Motivace
 • Plné přijmutí zodpovědnosti

Obvyklá doba trvání je 6 – 12 setkání (2 – 4 hodiny) u individuálního koučingu, u týmového 2 – 6 dní. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Ke stažení

Koucovani.pdf

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.