Change Workshop

Úspěch implementace jakékoliv změny souvisí s kvalitou řízení této změny. Rozsah a velikost změn se v každé firmě liší, ale my Vás dokážeme připravit na jakoukoliv změnu.

Navrhneme a připravíme změnu tak, aby ji lidé přijali.

Každá organizace musí realizovat změny. Důvody pro změnu mohou být interní, kdy firma mění strategii, business model nebo jen klíčový proces, ale jsou i změny vynucené externím okolím, konkurencí, krizovým řízením či trhem.
Úspěch implementace jakékoliv změny souvisí s kvalitou řízení této změny. To je možné chápat jako soubor „tvrdých“ technik, jako jsou návrhy změn jako takové, plány, kvalita infrastruktury či rozpočty, ale také jako techniky „měkké“, které se zaměřují na přijetí změny a zmírnění rezistence. Obě složky jsou klíčové pro úspěch a my Vás dokážeme připravit na jakoukoliv změnu.
Řízení změny chápeme jako strukturovaný přístup, který zajišťuje, aby změny byly důkladně a bezproblémově implementovány, a aby bylo dosaženo dlouhotrvajícího „užitku“ plynoucího ze změny. Pomocí série workshopů Vás provedeme celým procesem, analyzujeme současný stav a připravíme plán komunikační i implementační pro dosažení zadaných cílů.

Náš postup k doručení cíle – Roadmapa

 1. Analýza současného stavu – analýza potřeby ke změně a nastavení směru
 2. Tvorba konceptu – hledáme nejlepší nápady, jak změnu realizovat, aby ji lidé přijali
 3. Plán změny – vytvoříme implementační (akční) plán a zaměříme se na komunikaci změny
 4. Implementace – realizace změny a její aktivní přijetí

Cíle a benefity


Tržby / produktivita
(Růst nebo alespoň zachování prodejů)

Míra autonomie rozhodování a větší flexibilita

Vytvořit hodnoty,
vizi podporující
budoucnost

Vybudovat potřebnou energii ke změně

Rychleji reagovat na změny v zadání (agilita)

Posílit společnou práci a ukázat sílu společné práce

 

Máte zájem o Change Workshop? Kontaktujte nás, připravíme Vám nabídku na míru.

Kontaktní osoba

Vybrané reference

89 % zaměstnanců přijalo nový koncept sdílené kanceláře pro více firem.

Dopady: Díky velkým prostorům ve firmě, které nebyly 100% využity, došlo k realizaci flexi office, kdy došlo k soužití více firem se zcela rozdílnou kulturou a odvětvím v jedné kanceláři. Lidé přijali tuto změnu a firma ušetřila 40% nákladů spojených s pronájmem kanceláří.
Kde: Služby – facility a pojišťovna

– 0 FTE: nikdo neodešel z klíčových pozic při oznámení změny prodejního business modelu (sales).

Dopady: Při změně z osobního prodeje na telesales prodej byl celý model připraven a komunikován přímo s obchodním týmem. Tato spolutvorba celé strategie zajistila přijetí celého modelu s nulovou odchodovostí.
Kde: Sales team telekomunikace

25% růst produktivity díky elektronizaci fakturace.

Dopady: Technická změna byla dobře vymyšlená, ale lidé v účtárně ji nepřijali. Vznikala obrovská rezistence k novému SW. Díky Change management workshopu lidé pochopili řešení, vydefinovali se plán pomoci, odstranila se rezistence s používáním (technická).
Kde: Fakturační tým velké společnosti

60% snížení procesního času v účetně administrativním procesu.

Dopady: Pomocí společných workshopů se zaměstnanci účetního oddělení jsme zanalyzovali existující proces a identifikovali největší zdroje neefektivit. Definovali jsme požadavky na nový proces a facilitovali jsme interní týmovou diskuzi k návrhu nového procesu. Již měsíc po zavedení změny se proces zkrátil o 60% původní doby trvání.
Kde: Administrativa ve výrobní firmě

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.