Audit organizace

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat.

Firemní kultura je velký motivátor, ale také něco, co může bránit implementaci strategických cílů a dosažení žádané pozice na trhu. Kultura firmy utváří chování lidí v organizaci.

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat. Spolupráce s námi, jakožto externím partnerem, zvyšuje objektivitu auditu jak z pohledu řadových zaměstnanců, tak z pohledu managementu firmy.

Firemní kultura zahrnuje více nepsaných pravidel, než viditelných částí:

 • Chování, které vede k výsledkům
 • Hodnoty klíčových lidí v důležitých momentech života firmy
 • Vhodné aktivity lidí, kteří k tomu mají podmínky a pravomoci

Pro správné poznání těchto nepsaných pravidel volíme během našeho auditu vždy vhodnou kombinaci přístupů a technik v jednotlivých fázích celého procesu. Od úvodního zahájení se sponzorem auditu a individuálních rozhovorů s vedením a klíčovými zaměstnanci firmy, přes realizaci „Kulturně diagnostických workshopů“ napříč organizací, až po vyhodnocení výsledků, návrh strategických kulturních změn a realizaci akčního plánu. Dle zadání se audit typicky skládá z následujících fází:

 1. Posouzení současné firemní kultury
 2. Určení budoucího směřování
 3. Rozvoj nové firemní kultury

Vybíráme zejména z následujících nástrojů:

 • Rozhovory s manažery a klíčovými zaměstnanci
 • Kulturně diagnostické workshopy
 • Analýza okolí – externí pohled (zákazníci, okolí firmy)
 • Dotazníkový výzkum
 • Ohodnocení lídrů firmy
 • Měřítka a cíle lídrů – implementační plán

Audit organizace trvá obvykle od 2 do 5 týdnů dle velikosti firmy, či zvolené oblasti.

Typické výstupy

 • Potvrzené výsledky z kulturně diagnostických workshopů
 • Podrobný plán změnových aktivit
 • Podrobný komunikační a rozvojový plán
 • Odsouhlasený model řízení projektu pro fázi implementace
 • Realizovaný implementační plán
 • Realizovaný komunikační plán
 • Změřeny výsledky změny a vyhodnocené výsledky projektu

 

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  MINITAB Logo Minitab

  Statistický software Minitab poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

  Více informací