Rozvoj lidí a organizace

Připravíme Vás na změny a naučíme Vás je řídit a komunikovat. Jsme Váš partner při jakékoliv změně, pomůžeme Vám analyzovat postoje lidí, připravit komunikaci, ale i skutečně vyřešit konkrétní problém.

Change Workshop

Úspěch implementace jakékoliv změny souvisí s kvalitou řízení této změny. Rozsah a velikost změn se v každé firmě liší, ale my Vás dokážeme připravit na jakoukoliv změnu.

Více informací

Lean Leadership

Staňte se skutečným Leaderem, který je schopen vytvářet prostor pro rozvoj samostatnosti svých zaměstnanců při zlepšování vlastních procesů, aby byli vnitřně motivovaní plnit výzvy, které jim každodenní praxe přináší.

Více informací

Safety Leadership

Převeďte kulturu bezpečnosti práce z režimu kontroly a dohledu na pro-aktivní odpovědnost každého zaměstnance za sebe i za ostatní.

Více informací

Audit organizace

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat.

Více informací

Koučování

Koučování vede k rozvoji jednotlivce popřípadě týmu, pomáhá k úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně. Učí nás pracovat efektivněji a vede ke zvýšení úspěchu v práci i soukromém životě.

Více informací

Program Kata koučink / PDSA

Kata koučink / PDSA je program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

Více informací