Rozvoj lidí a organizace

Připravíme Vás na změny a naučíme Vás je řídit a komunikovat. Jsme Váš partner při jakékoliv změně, pomůžeme Vám analyzovat postoje lidí, připravit komunikaci, ale i skutečně vyřešit konkrétní problém.

Change Workshop

Úspěch implementace jakékoliv změny souvisí s kvalitou řízení této změny. To je možné chápat jako soubor "tvrdých" technik, jako jsou plány, struktury či rozpočty, ale také jako techniky "měkké", které se zaměřují na přijetí změny a zmírnění rezistence. Dokážeme Vás připravit na jakoukoliv změnu.

Více informací

Audit organizace

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat.

Více informací

Koučování

Koučování vede k rozvoji jednotlivce popřípadě týmu, pomáhá k úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně. Učí nás pracovat efektivněji a vede ke zvýšení úspěchu v práci i soukromém životě.

Více informací

License to Care

License to Care – "Povolení starat se" je ucelený program pro zavedení kultury neustálého zvyšování bezpečnosti práce cestou rozvoje leadership dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Více informací

Program Kata koučink / PDSA

Kata koučink / PDSA je program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

Více informací