Rozvoj lidí a organizace

Připravíme Vás na změny a naučíme Vás je řídit a komunikovat. Jsme Váš partner při jakékoliv změně, pomůžeme Vám analyzovat postoje lidí, připravit komunikaci, ale i skutečně vyřešit konkrétní problém.

OPEX program

Komplexní program pro jednotlivé oddělení, proces, ale i pro celou firmu. Jedná se o kombinaci procesního zlepšování a Řízení změn.

Více informací

Řízení změn (Change Management)

Manažeři rozhodují o úspěchu či neúspěchu v období častých změn. Klíčovým ukazatelem je přijetí změny zaměstnanci. Na základě konkrétního zadání připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu a rozšířit znalosti vybraným manažerům.

Více informací

Koučování

Koučování vede k rozvoji jednotlivce popřípadě týmu, pomáhá k úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně. Učí nás pracovat efektivněji a vede ke zvýšení úspěchu v práci i soukromém životě.

Více informací

License to Care

License to Care – "Povolení starat se" je ucelený program pro zavedení kultury neustálého zvyšování bezpečnosti práce cestou rozvoje leadership dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Více informací

Toyota Kata koučink

Toyota Kata koučink je program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

Více informací