Rozvoj lidí a organizace

Připravíme Vás na změny a naučíme Vás je řídit a komunikovat. Jsme Váš partner při jakékoliv změně, pomůžeme Vám analyzovat postoje lidí, připravit komunikaci, ale i skutečně vyřešit konkrétní problém.

OPEX program

Komplexní program pro jednotlivé oddělení, proces, ale i pro celou firmu. Jedná se o kombinaci procesního zlepšování a Řízení změn.

Více informací

Řízení změn (Change Management)

Manažeři rozhodují o úspěchu či neúspěchu v období častých změn. Klíčovým ukazatelem je přijetí změny zaměstnanci. Na základě konkrétního zadání připravíme a realizujeme workshop s cílem implementovat změnu a rozšířit znalosti vybraným manažerům.

Více informací

Koučování

Koučování vede k rozvoji jednotlivce popřípadě týmu, pomáhá k úpravě neefektivního chování a dlouhodobé pozitivní změně. Učí nás pracovat efektivněji a vede ke zvýšení úspěchu v práci i soukromém životě.

Více informací

License to Care

License to Care – "Povolení starat se" je ucelený program pro zavedení kultury neustálého zvyšování bezpečnosti práce cestou rozvoje leadership dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace.

Více informací

Program Kata koučink / PDSA

Kata koučink / PDSA je program pro zavedení kultury systematického zlepšování procesu zvyšováním dovedností vedoucích zaměstnanců na všech úrovních organizace v používání vědeckého přístupu při plnění náročných úkolů.

Více informací