Inovační strategie

Vytvořit správnou inovační strategii znamená zajistit, aby inovace byly ve vaší firmě dlouhodobé a účinné. Jde o vytvoření potřebné infrastruktury napříč organizací od cílů, přes výběr inovačních projektů až po motivaci a rozvoj zaměstnanců.

Začleníme inovační systém do infrastruktury vaší organizace s cílem najít a implementovat inovace s dlouhodobou perspektivou.

Inovační strategii je potřeba vytvořit a integrovat do rozlišných částí společnosti a využívat ji pro provoz, řízení a rozvoj inovační výkonnosti firmy. Samostatné inovační aktivity nebudou účinné bez vybudování firemního inovačního systému. Náš přístup k zavádění inovačního systému typicky řeší situace, kdy se firma chce pustit do inovací, ale neví jak začít.Často je také firma v situaci, kdy není spokojena se stávající inovační výkonností, potřebujete povzbudit inovační proces, být efektivnější v hledání kvalitních projektů a návratnosti vložených investic. Máme dlouholeté zkušenosti se zaváděním nebo změnou inovační strategie ve společnosti a využíváme osvědčené postupy.

Klíčové prvky inovačního systému společnosti dle ICG-Capability

Typický průběh zavádění inovační strategie

1. Vyhodnocení inovačního auditu  

Na základě hodnocení současné inovační výkonnosti stanovíme priority pro přepracování stávajícího nebo vytvoření nového inovačního systému.

2. Navržení alternativ inovačního systému

Navrhneme několik koncepčních variant inovačního systému společnosti a na základě hodnotícího modelu doporučíme optimální přístup.

3. Design inovačního systému

Použijeme osvědčenou metodiku pro finální design inovačního systému společnosti – jak ve firemním a obchodním prostředí inovovat efektivně, rychle a spolehlivě.

4. Plánování zaváděcích činností

Připravíme detailní plán pro rozvoj inovačního systému s důrazem na plynulý přechod k organizaci a minimalizování rizika rezistence.

5. Spuštění inovačního systému

Během samotného zavádění celý proces monitorujeme a o průběhu informujeme vedení podniku. Základem úspěšného spuštění inovací je komunikace a řízení změn.

Typické situace, kdy program využít

 • Systémy šetření nákladů (Lean, Cost saving) a neustálého zlepšování (Kaizen) přinesly hmatatelné benefity, ale firma neroste.
 • Chcete se pustit do inovací, ale nevíte jak začít a systémově je řídit.
 • Potřebujete konkrétní výsledky inovací.
 • Potřebujete hledat nové zdroje příjmů, nové zákazníky, nové produkty a služby.
 • Nejste spokojení se stávající inovační výkonností a potřebujete povzbudit inovační proces.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.