Inovační proces

Produktová inovace se zaměřuje na vyhledání a zavedení významných zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách vašich produktů a služeb, či dokonce na vytvoření úplně nového produktu či služby s radikálním dopadem na trh a zákazníka.

Naše projekty pro inovace produktů a služeb vám doručí reálné výsledky od nalezení příležitosti až po uvedení na trh.

Cílem inovačních projektů je najít příležitost a inovovat. Inovovat produkt, službu nebo dokonce obchodní model. Produktové inovace představují významná zlepšení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, systémech, uživatelském přístupu nebo jiných funkčních charakteristikách. Inovace vždy vytváříme společně s klientem. Naše práce je založená na zapojení lidí a využívání inovativních přístupů. Konzultace a analýzy kombinujeme se skupinovými workshopy s cílem přenést naše zkušenosti do organizace klienta. Inovační projekt realizujeme v 5 základních fázích, které na sebe logicky navazují a zaručují efektivní průběh celého projektu.

5 fází produktové inovace ICG-Capability

Typický průběh inovačního projektu

1. Definování příležitosti

Realizujeme inovační audit společnosti s cílem vyhledat a definovat příležitosti pro inovaci. Vycházíme z analýz vnitřního i vnějšího prostředí organizace. Společně sestavíme inovační tým.

2. Inspirace a potřeby

Zjistíme, kdo je typický, ale i extrémní uživatel, jaké je jeho chování a návyky. Rozeznáme jeho zjevné i skryté potřeby. Paralelně zkoumáme a necháváme se inspirovat trendy ve sledovaném odvětví.

3. Generování nápadů

Využijeme kreativních technik a nástrojů ke generování nových, inovativních nápadů k naplnění zákaznických potřeb. Kombinujeme nápady, inspirujeme se a vytváříme průlomové myšlenky s vysokou mírou přidané hodnoty.

4. Vývoj konceptu

Z jednotlivých inovativních nápadů tvoříme ucelené koncepty. Společně provádíme experimentování, simulaci či rychlé protypování. Díky strukturovanému přístupu je riziko selhání inovací částečně redukováno.

5. Finální design

Pomocí technik detailního designu a řízení změn pomáháme s uváděním inovací na trh. Koordinujeme spolupráci všech osob podílejících se na dodávce finálního designu k uživatelům.

Přínosy produktové inovace:

  • Inovujeme buď vaše současné produkty, nebo vytváříme i úplně nové.
  • Naučíme vás způsoby hledání produktových příležitostí.
  • Dokážete predikovat nové generace produktů a služeb.
  • Zavedeme inovace, které přinášejí nové tržby s vysokou přidanou hodnotu pro zákazníky a obtížně kopírovatelnou hodnotu pro konkurenci.
  • Prakticky zvládnete nástroje a procesy generování úplně nových produktů a služeb a posílíte inovační kulturu ve vaší společnosti.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné