Design For Costs

Konzultanti společnosti ICG Capability zrealizují praktické projekty pomocí metody Design for Costs ve vaší společnosti. Cílem projektů je snížení výrobních nákladů na produkt či výrobní proces a to ve výši až 30% při zachování plné funkčnosti a kvality.

Design for Costs – Tato unikátní metodika je efektivní pro všechny výrobní firmy, které mají vlastní vývoj, nebo alespoň vývoj mohou ovlivnit. Pomocí série workshopů a analýz během 3 – 6 měsíců vypracujeme akční plán redesignu produktů a souvisejících procesů s cílem snížit přímé náklady. Výstupem projektu je ověřené řešení připravené do realizace včetně kalkulace přínosů.

Design for Costs (někdy pod názvem Design for X) je speciální přístup, který v sobě kombinuje několik strategií se společným cílem. Typické startegie jsou: Design for Assortment Costs, Design for Assembly Costs, Design for Manufacture Costs, Design for Quality Costs, Design for Robustness…

Postup projektu

 • Výběr produktu k redesignu  (produktová skupina) a stanovení cíle a příslušné startegie Design for X.
 • Nákladová analýza a identifikace tzv. „Costs Drivers“ .
 • Generování řešení a alternativ.
 • Návrh konceptů a strategie testování.
 • Prototypování produktu a výrobních, resp. dodavatelských procesů.
 • Standardizace  a implementace.

Přínosy projektu (typické výstupy)

 • Snížení přímých nákladů o 10 – 30% při zachování kvality a funkčnosti.
 • Garance návratnosti investice do Design for Costs projektu.
 • Přenos know-how celé metodiky od naších konzultantů k zaměstnancům zákazníka.
 • Nový pohled na řešení problémů v týmů pomocí unikátní metodiky.

Kdy využít projekt Design for Costs?

 • Tradiční zlepšování procesů nepřineslo očekávané zlepšení kvality.
 • Sílící pozice zákazníků a konkurence se projevují v požadavku neustálého snižovaní ceny.
 • Ceny produktů klesají, zvyšují se náklady na vstupy. Nejste schopni kompenzovat nárůst nákladů vnitřními úsporami.
 • Majitelé, či akcionáři nejsou spokojeni s dosaženou ziskovostí produktů .

Naši konzultanti mají více než 15 let zkušeností v oblasti Design for Costs. Kontaktujte nás pro více informací a provedení nezávazné studie realizovatelnosti na vaše konkrétní prostředí.

Product Cost Academy

Zájemcům o problematiku snižování nákladů na produkt doporučujeme také modulární školicí program Product Cost Academy. Lze jej absolvovat v podobě otevřeného školení, nebo kurzu „na klíč“ pro individuální společnosti.

Více informací a přihlašování na Product Cost Academy najdete zde.

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.