Inovace produktů a služeb

Pomůžeme Vám inovovat vaše produkty, služby či celé obchodní (business) modely firem od kreativního generování nápadů až po vytvoření organizace podporující inovace. Pokud Vás zajímají možnosti radikálního snížení nákladů, realizujeme program Design For Costs.

Inovační proces

Produktová inovace se zaměřuje na vyhledání a zavedení významných zlepšení ve funkčních či uživatelských charakteristikách vašich produktů a služeb, či dokonce na vytvoření úplně nového produktu či služby s radikálním dopadem na trh a zákazníka.

Více informací

Inovační strategie

Vytvořit správnou inovační strategii znamená zajistit, aby inovace byly ve vaší firmě dlouhodobé a účinné. Jde o vytvoření potřebné infrastruktury napříč organizací od cílů, přes výběr inovačních projektů až po motivaci a rozvoj zaměstnanců.

Více informací

Design For Costs

Konzultanti společnosti ICG Capability zrealizují praktické projekty pomocí metody Design for Costs ve vaší společnosti. Cílem projektů je snížení výrobních nákladů na produkt či výrobní proces a to ve výši až 30% při zachování plné funkčnosti a kvality.

Více informací