Procesní audit

Pomůžeme diagnostikovat a identifikovat procesní oblasti v organizaci, které v sobě skrývají největší potenciál pro zlepšení z pohledu nákladů, času nebo zákaznické kvality.

Zmapujeme proces, analyzujeme data a vydefinujeme soubor příležitostí s největším potenciálem k úspoře nákladů.

Procesní audit pomůže organizaci identifikovat procesní oblasti, které v sobě skrývají největší potenciál pro zlepšení z pohledu nákladů, času nebo zákaznické kvality. Audit provádíme z pohledu procesního toku nebo z hlediska produktivity lidí a efektivity lidí.

Vybíráme zejména z následujících nástrojů

Procesní audit zahájíme vytvořením přehledu klíčových procesů ve firmě (procesní model), který efektivně rozpadneme do cca 2 úrovní detailu. Procesní Model nám dává představu o všech klíčových procesech ve firmě a pomáhá nám procesy řídit (nastavit procesní řízení, hledat příležitosti v procesech). Ve vybraných procesech pomocí workshopů s lidmi a měřením hledáme příležitosti. Dle zadání kombinujeme přístupy:

 1. Procesní analýza / VSM
 2. Analýza procesních KPI
 3. Analýza produktivity lidí
 4. Analýza poptávky zákazníků (variabilita vstupů)

Získané oblasti, resp. příležitosti prioritizujeme a vytváříme tak seznam projektů s největším potenciálem ke zlepšení a úspoře nákladů. Součástí procesního auditu není vlastní implementace navržených řešení (připraví se ale projektový plán s odhadem náročnosti a přínosů)

Procesní audit trvá obvykle od 3 do 8 týdnů dle velikosti firmy, či procesní oblasti.

Typické výstupy

 • Analýza současné výkonnosti procesů. Porovnání procesů mezi sebou i benchmarking k okolí
 • Přehled klíčových procesů a jejich struktura v organizaci
 • Vytvoření seznamu projektů, tedy příležitostí k optimalizaci, resp. re-designu
 • Přenesení know-how, jak provádět pravidelné procesní audity v organizaci

Kontaktní osoba

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.