Procesní audit

Pomůžeme diagnostikovat a identifikovat procesní oblasti v organizaci, které v sobě skrývají největší potenciál pro zlepšení z pohledu nákladů, času nebo zákaznické kvality.

Zmapujeme proces, analyzujeme data a vydefinujeme soubor příležitostí s největším potenciálem k úspoře nákladů.

Procesní audit pomůže organizaci identifikovat procesní oblasti, které v sobě skrývají největší potenciál pro zlepšení z pohledu nákladů, času nebo zákaznické kvality. Audit provádíme z pohledu procesního toku nebo z hlediska produktivity lidí a efektivity lidí.

Vybíráme zejména z následujících nástrojů

Procesní audit zahájíme vytvořením přehledu klíčových procesů ve firmě (procesní model), který efektivně rozpadneme do cca 2 úrovní detailu. Procesní Model nám dává představu o všech klíčových procesech ve firmě a pomáhá nám procesy řídit (nastavit procesní řízení, hledat příležitosti v procesech). Ve vybraných procesech pomocí workshopů s lidmi a měřením hledáme příležitosti. Dle zadání kombinujeme přístupy:

  1. Procesní analýza / VSM
  2. Analýza procesních KPI
  3. Analýza produktivity lidí
  4. Analýza poptávky zákazníků (variabilita vstupů)

Získané oblasti, resp. příležitosti prioritizujeme a vytváříme tak seznam projektů s největším potenciálem ke zlepšení a úspoře nákladů. Součástí procesního auditu není vlastní implementace navržených řešení (připraví se ale projektový plán s odhadem náročnosti a přínosů)

Procesní audit trvá obvykle od 3 do 8 týdnů dle velikosti firmy, či procesní oblasti.

Typické výstupy

  • Analýza současné výkonnosti procesů. Porovnání procesů mezi sebou i benchmarking k okolí
  • Přehled klíčových procesů a jejich struktura v organizaci
  • Vytvoření seznamu projektů, tedy příležitostí k optimalizaci, resp. re-designu
  • Přenesení know-how, jak provádět pravidelné procesní audity v organizaci

Kontaktní osoba

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné