Audit organizace

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat.

Firemní kultura je velký motivátor, ale také něco, co může bránit implementaci strategických cílů a dosažení žádané pozice na trhu. Kultura firmy utváří chování lidí v organizaci.

Provedeme audit firemní kultury za účasti vybraných zástupců vaší organizace. Naše role primárně spočívá v nestranné a profesionální facilitaci jednotlivých částí auditu, použití speciálních nástrojů auditu a zajištění naprosté důvěrnosti ohledně řešených témat. Spolupráce s námi, jakožto externím partnerem, zvyšuje audit svoji objektivitu jak z pohledu řadových zaměstnanců, tak z pohledu managementu firmy.

Firemní kultura zahrnuje více nepsaných pravidel, než viditelných částí:

 • Chování, které vede k výsledkům
 • Hodnoty klíčových lidí v důležitých momentech života firmy
 • Vhodné aktivity lidí, kteří k tomu mají podmínky a pravomoci

Pro správné poznání těchto nepsaných pravidel volíme během našeho auditu vždy vhodnou kombinaci přístupů a technik v jednotlivých fázích celého procesu. Od úvodního zahájení se sponzorem auditu a individuálních rozhovorů s vedením a klíčovými zaměstnanci firmy, přes realizaci „Kulturně diagnostických workshopů“ napříč organizací, až po vyhodnocení výsledků, návrh strategických kulturních změn a realizaci akčního plánu. Dle zadání se audit typicky skládá z následujících fází:

 1. Posouzení současné firemní kultury
 2. Určení budoucího směřování
 3. Rozvoj nové firemní kultury

Vybíráme zejména z následujících nástrojů:

 • Rozhovory s manažery a klíčovými zaměstnanci
 • Kulturně diagnostické workshopy
 • Analýza okolí – externí pohled (zákazníci, okolí firmy)
 • Dotazníkový výzkum
 • Ohodnocení lídrů firmy
 • Měřítka a cíle lídrů – implementační plán

Audit organizace trvá obvykle od 2 do 5 týdnů dle velikosti firmy, či zvolené oblasti.

Typické výstupy

 • Potvrzené výsledky z kulturně diagnostických workshopů
 • Podrobný plán změnových aktivit
 • Podrobný komunikační a rozvojový plán
 • Odsouhlasený model řízení projektu pro fázi implementace
 • Realizovaný implementační plán
 • Realizovaný komunikační plán
 • Změřeny výsledky změny a vyhodnocené výsledky projektu

 

Kontaktní osoba

Mám zájem o více infomací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

MINITAB 18 Logo Minitab

Statistický software Minitab 18 poskytuje statistické nástroje k analýze dat a pro následné rozhodování.

Více informací