OPERA aneb konec zbytečným poradám

Jak docílit toho, aby firemní porady nebyly jen ztrátou času

Pokud pracujete ve větší firmě, asi dobře znáte situaci, kdy jste strávili spoustu drahocenného času na poradě, která ve finále nepřinesla konkrétní výsledky, případně pro vás bylo těžké dostat se vůbec ke slovu. A právě pro tyto případy vyvinula společnost ICG metodu OPERA, která zapojuje celý tým, pomáhá generovat nápady pomocí vzájemné spolupráce a umožňuje kombinaci samostatné a skupinové práce tak, aby se na výsledku shodl celý tým.

Možná jste někdy hráli hru, při které mají soutěžící za úkol uhádnout, kolik přesně mincí se ukrývá v zavařovací sklenici. Vyhrává ten, jehož odhad se nejvíce přiblíží skutečnému počtu. Zajímavá na tom je skutečnost, kterou popsal James Surowiecki ve své knize Wisdom of Crowds (Moudrost davu), a sice pokud zprůměrujete jednotlivé odhady u větší skupiny, výsledné číslo se vždy až s podivem přiblíží skutečnému počtu mincí. Skupinový „odhad“ tedy bývá přesnější než tipy jednotlivců. Platí to však pouze v případě, kdy jsou odhady na sobě nezávislé. Pokud totiž hádající skupinu tvoří účastníci, kteří mají nějaký společný ukazatel (např. jsou ze země, kde se razí menší nebo větší mince) nebo mají možnost si mezi sebou své tipy prodiskutovat, průměrný odhad „davu“ už bude zkreslený. Pro dosažení objektivního výsledku tak nesmí být mezi jednotlivými odhady žádná spojitost.

A přesně takovou analogii používá při vysvětlování sdílené předpojatosti ekonom a držitel Nobelovy ceny Daniel Kahneman ve své knize „Myšlení rychlé a pomalé.“ Sdílená předpojatost (neboli bias) totiž dokáže snadno pokazit právě pracovní schůze, při kterých nemají všichni stejný pohled na věc. Úplně stačí, aby se jen ředitel nebo hodně hlasitý kolega prosazovali svoje nápady (byť i neúmyslně).

firemní porada, schůze, mítink, meeting, OPERAmeeting, ICG

A právě na tom staví i metoda OPERA, jejímž cílem je rozvinout způsoby, které umožní např. introvertním lidem, aby se nebáli vyjádřit a rozhodovat během meetingů a zároveň „přinutit“ extroverty, aby se drželi zpátky. Nástroj OPERA má 5 částí, přičemž ta první, tzv. fáze “O” (Own Thinking) dává prostor všem zúčastněným, vyjádřit se k tématům porady – každý účastník nejprve samostatně a potichu vymýšlí své nápady, které jsou posléze diskutovány ve skupině. Fáze má trvat několik minut, aby měl každý dostatek prostoru se vyjádřit. S použitím metody OPERA tak bude čas strávený na poradách konečně přinášet kýžené ovoce.

Společnost ICG vyvinula aplikaci, díky které je celý proces ještě jednodušší. Stáhnout si ji můžete na oficiálních stránkách: http://www.innotiimidigitalservices.com