Náš tým

Poradenství je naše vášeň. Náš profesionální tým je připraven odstraňovat překážky, navrhovat budoucí stav, který motivuje a vede lidi k dlouhodobému úspěchu.

Výkonný ředitel a partner, konzultant s více než 10 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů, souvisejícího řízení změn a zavádění programů Operational Excellence do mezinárodních organizací. Expert na metodiku Lean Six Sigma (Master Black Belt, školitel, facilitátor a kouč).

Výkonný ředitel a partner, konzultant a lektor. V roli Master Black Belta se specializuje na optimalizaci procesů s využitím přístupu Lean a Six Sigma. Dále se zaměřuje na zavedení inovací, metodiku TRIZ a projektové a procesní řízení.

Senior konzultant pro oblast Manufacturing. Je zkušeným Black Beltem a pro Lean aplikace využívá propojení s nástroji kvality a Six Sigma.

Konzultant pro oblasti inovací výrobků a služeb, resp. řízení a zavádění inovací do organizace a Design for X.

Konzultant pro oblast Manufacturing. 5 let zkušeností ve zlepšování výrobních procesů a zavádění Lean a Six Sigma přístupu. Specialista na zavádění praktického řešení problémů a A3 přístupu.

Senior konzultant s více než 15 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů a zavádění programů Operational Excellence do výrobních firem. Expert na metodiku Lean Six Sigma a Lean Management ve výrobě (školitel, facilitátor a kouč).

Konzultant, leader projektů. 10 let zkušeností z oblasti  řízení  projektů, analýzy dat, optimalizací a simulací procesů, podpory rozhodování, energetického managementu a zavádění inovací

Konzultant s více než 4 roky zkušeností v oblasti zlepšování procesů, řízení změn, Lean management. Expert na metodiku SMED.