Náš tým

Poradenství je naše vášeň. Náš profesionální tým je připraven odstraňovat překážky, navrhovat budoucí stav, který motivuje a vede lidi k dlouhodobému úspěchu.

Výkonný ředitel a partner, konzultant s více než 10 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů, souvisejícího řízení změn a zavádění programů Operational Excellence do mezinárodních organizací. Expert na metodiku Lean Six Sigma (Master Black Belt, školitel, facilitátor a kouč).

Výkonný ředitel a partner, konzultant a lektor. V roli Master Black Belta se specializuje na optimalizaci procesů s využitím přístupu Lean a Six Sigma. Dále se zaměřuje na zavedení inovací, metodiku TRIZ a projektové a procesní řízení.

Konzultant pro oblasti inovací výrobků a služeb, resp. řízení a zavádění inovací do organizace a Design for X.

Konzultant a lektor ICG-Capability s bohatou zkušeností z výrobních firem, kde zaváděl metody a nástroje pro procesní zlepšování. Richard se zaměřuje se na Lean nástroje, praktickou realizaci projektů a trénink podporující cestu změn.

Senior konzultant s více jak 10letými zkušenostmi s procesním zlepšováním v odvětví služeb i výroby. Jako certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt se dále věnuje rozvoji dovedností procesních expertů a projektových lídrů.

Konzultant pro oblast Manufacturing. 5 let zkušeností ve zlepšování výrobních procesů a zavádění Lean a Six Sigma přístupu. Specialista na zavádění praktického řešení problémů a A3 přístupu.

Senior konzultant pro oblast programový a projektový management.

Konzultant a lektor se zaměřením na projektové řízení a procesní zlepšování v oblasti financí.

Konzultant s 5 lety zkušeností. Zaměřuje se na Lean, řízení změn, inovace a Agile. 1 rok působil jako dočasný team leader týmu pro zlepšování procesů a Operational Excellence

Konzultant orientovaný na firemní kulturu a inovace. Důraz na produktivitu, motivaci a well-being zaměstnanců. Metodika „Rapid Inonvation Teams“, Design Thinking, facilitace workshopů zaměřených na kreativitu, strategii atp.

Konzultant zaměřující se na procesně zlepšovací a změnové projekty. Má zkušenosti především z finančního sektoru, energetiky a technologických společností. Jeho hlavní doménou jsou finanční procesy.

Senior konzultant s více než 15 lety zkušeností se zlepšováním procesů zejména v oblasti IT služeb, zákaznické podpory a ve finančním sektoru. Lean Six Sigma Black Belt. Zaměřuje se na řízení změn a transformaci organizací a procesní audity.

Konzultantka s 10 letou zkušeností s úpravou a trénováním soft skills ve firemní, obchodní a sociální sféře. Trenér, lektor, certifikovaný kouč, trenér a supervizor koučů, terapeut.

Senior konzultant s více než 15 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů a zavádění programů Operational Excellence do výrobních firem. Expert na metodiku Lean Six Sigma a Lean Management ve výrobě (školitel, facilitátor a kouč).

Konzultant, leader projektů. 10 let zkušeností z oblasti  řízení  projektů, analýzy dat, optimalizací a simulací procesů, podpory rozhodování, energetického managementu a zavádění inovací