Náš tým

Poradenství je naše vášeň. Náš profesionální tým je připraven odstraňovat překážky, navrhovat budoucí stav, který motivuje a vede lidi k dlouhodobému úspěchu.

Partner ICG-Capability se zaměřením na projekty a školení v oblasti procesního zlepšování, řízení změn a inovací. Primární zaměření je implementace procesního myšlení do organizací a řízení velkých Lean Six Sigma projektů.

Partner ICG-Capability se zaměřením na konzultace a školení v oblasti procesního zlepšování, inovací a projektového řízení. V těchto oblastech se zaměřuje na efektivní týmovou práci a dosažení konkrétních výsledků daných projektů.

Konzultant ICG-Capability se zaměřením na poradenství a školení v oblasti inovací výrobků a služeb, resp. řízení a zavádění inovací do organizace. Druhou doménou Jána je snižování přímých nákladů na produkty a procesy pomocí metodiky Design for Costs.

Konzultant a lektor ICG-Capability s bohatou zkušeností z výrobních firem, kde zaváděl metody a nástroje pro procesní zlepšování. Richard se zaměřuje se na Lean nástroje, praktickou realizaci projektů a trénink podporující cestu změn.

Senior konzultant ICG-Capability se zaměřením na programový a projektový management a řízení změn, vedení a motivace týmů.

Senior konzultant ICG-Capability se zaměřením na procesně-zlepšovací projekty a konzultace, Change management, inovační školení, zavádění nových produktů, sales procesy, distribuční modely, odměňování, project a program management.

Konzultant ICG-Capability se zkušenostmi z odvětví výroby i služeb. Zaměřuje se na pomoc v oblasti procesního zlepšování a řízení Lean Six Sigma projektů s využitím kombinace “tvrdých” a “měkkých” dovedností.

Konzultantka a lektorka ICG-Capability specializující se na procesní audity u finančních institucí a pojišťoven, projekty procesního zlepšování metodikou Lean Six Sigma a školicí programy v oblasti Process Excellence a Business Process Management.

ICG-Capability konzultant se zkušenostmi se strategickým řízením, Leadershipem a motivací, řízením výkonnosti a vztahů se zákazníky, využíváním zdrojů, řízením změnových projektů a zlepšováním procesů.

Konzultant ICG-Capability se zaměřením na procesní zlepšování, se zkušenostmi zejména z finančního sektoru a energetiky. Věnuje se procesnímu zlepšování, procesním auditům, řízení rizik a business process managementu (BPM).