Náš tým

Poradenství je naše vášeň. Náš profesionální tým je připraven odstraňovat překážky, navrhovat budoucí stav, který motivuje a vede lidi k dlouhodobému úspěchu.

Výkonný ředitel a partner, konzultant s více než 10 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů, souvisejícího řízení změn a zavádění programů Operational Excellence do mezinárodních organizací. Expert na metodiku Lean Six Sigma (Master Black Belt, školitel, facilitátor a kouč).

Výkonný ředitel a partner, konzultant a lektor. V roli Master Black Belta se specializuje na optimalizaci procesů s využitím přístupu Lean a Six Sigma. Dále se zaměřuje na zavedení inovací, metodiku TRIZ a projektové a procesní řízení.

Senior konzultant zaměřující se na procesně zlepšovací a změnové projekty. Má zkušenosti především z finančního sektoru, energetiky a technologických společností. Jeho hlavní doménou jsou finanční procesy.

Senior konzultant pro oblast Manufacturing. Je zkušeným Black Beltem a pro Lean aplikace využívá propojení s nástroji kvality a Six Sigma.

Konzultant pro oblasti inovací výrobků a služeb, resp. řízení a zavádění inovací do organizace a Design for X.

Senior konzultant s více jak 10letými zkušenostmi s procesním zlepšováním v odvětví služeb i výroby. Jako certifikovaný Lean Six Sigma Black Belt se dále věnuje rozvoji dovedností procesních expertů a projektových lídrů.

Konzultant pro oblast Manufacturing. 5 let zkušeností ve zlepšování výrobních procesů a zavádění Lean a Six Sigma přístupu. Specialista na zavádění praktického řešení problémů a A3 přístupu.

Senior konzultant s více než 15 lety zkušeností se zlepšováním procesů zejména v oblasti IT služeb, zákaznické podpory a ve finančním sektoru. Lean Six Sigma Black Belt. Zaměřuje se na řízení změn a transformaci organizací a procesní audity.

Konzultantka s 10 letou zkušeností s úpravou a trénováním soft skills ve firemní, obchodní a sociální sféře. Zabývá se rozvojem manažerů a týmů a úpravou týmové a firemní kultury. Trenérka, lektorka, certifikovaná profesionální koučka, trenérka a supervizorka koučů, terapeutka.

Senior konzultant s více než 15 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů a zavádění programů Operational Excellence do výrobních firem. Expert na metodiku Lean Six Sigma a Lean Management ve výrobě (školitel, facilitátor a kouč).

Konzultant, leader projektů. 10 let zkušeností z oblasti  řízení  projektů, analýzy dat, optimalizací a simulací procesů, podpory rozhodování, energetického managementu a zavádění inovací

Konzultantka s 5 lety zkušeností v oblasti zlepšování procesů. Disponuje znalostí Správné výrobní praxe. Expert na metodiku Lean & Six Sigma (Black Belt, školitel, facilitátor, mentor).

Konzultant s více než 5 lety zkušeností z projektů zaměřených na řízení rizik a procesní mapování a zlepšování pro jedny z největších společností působících v České republice.