Nechte svůj mozek vybouřit

 

Zapamatováním si několik základních pravidel brainstormingu, můžete významně zlepšit své inovativní nápady – například: Jak se zdánlivě „hloupý“ nápad vyvinul do velké inovace!
Na internetu najdete poměrně snadno zajímavou případovou studii Pacific Power a Light Electric Company. Cílem bylo vyřešit problém, který dlouhou dobu znepokojoval společnost: ledové bouře hromadily příliš mnoho ledu na elektrických vedeních, což může způsobit, že váha ledu by přerušila linky. Pacific Power and Light Electric Company hledala řešení tohoto problému několikrát v minulosti, ale nebylo nalezeno žádné řešení. Jediným efektivním způsobem, jak odstranit led z elektrických vedení, bylo poslat na místo techniky, kteří museli led ručně setřást. To je však drahý a především nebezpečný způsob jak se ledu z vedení zbavit.

Společnost potřebovala najít účinnější a bezpečnější způsob, jak odstranit nahromaděný led z elektrického vedení. V důsledku toho začali uvažovat nad novým řešením problému. A tentokrát se jim podařilo nalézt vskutku vynikající a inovativní řešení. Vše začalo tím, když jeden z údržbářů zmínil, že při práci v lese potkal medvěda, který třásl vedením…. To někoho přivedlo na myšlenku trénování medvědů společností k otřásání elektrické věže, tak aby oddělili led od elektrického vedení. Při přemýšlení o tom, jak mohou být medvědi motivováni, aby třásli elektrickými věžemi, někdo navrhl, aby dali sklenice s medem na vrchol věže. To je mělo motivovat k vyšplhání na věž, což by dostatečně otřáslo vedením a led opadal.

Na to někdo se smíchem reagoval, že pro to, aby umístili sklenice s medem na věže, budou potřebovat helikoptéry … V tu chvíli se do debaty zapojila sekretářka, která v legraci poznamenala, že síla lopatek helikoptéry je neuvěřitelně silná a možná, že pouhé létání vrtulníku nízko nad elektrickým vedením by shodilo led z vedení….. Všichni si uvědomili, že to bude řešení problému!

Proč tentokrát našli skvělé řešení tohoto problému, i když v minulosti nebyli úspěšní? Určitě měli hodně štěstí, ale za úspěchem byly také jiné důležité faktory:

  1. Skupina lidí, která se zabývá brainstormingem, byla rozmanitá a pocházela z různých částí organizace, čímž se spojilo know-how ze všech částí firmy. Předchozí schůzky kolem problému probíhaly pouze u údržbářů a jejich manažerů.
  2. Bláznivé myšlenky by měly být navrženy a neměly by být kritizovány.
  3. Nápady byly dále rozvíjeny, tj. nové myšlenky byly postaveny na dřívějších nápadech.

Výsledkem těchto 3 faktorů je, že náhodně zmíněná historka s medvědem, vedla k přelomové myšlence použití vrtulníků!

Tím, že si zapamatujete tři výše uvedené faktory úspěšného brainstormingu, můžete výrazně zlepšit pravděpodobnost úspěšného vyřešení problémů!

Autor: Mikko Seppalainen