Měření a zvyšování spokojenosti zaměstnanců

anne_hardy_1

(Ne)Angažovanost zaměstnanců je v dnešní době pro byznys zásadní, ale je málo měřena. Klasický průzkum zaměstnanecké spokojenosti nám poskytuje mnoho dat, ale hodně málo použitelných informací, které zachází se spokojeností či „štěstím“ zaměstnanců jako s absolutní hodnotou, což nikdy není tím případem. Anne Hardy má tyto zkušenosti s průzkumy zaměstnanecké spokojenosti jako manažerka ve společnosti SAP a rozhodla se založit start-up, který se zabývá touto problematikou. Společnost Workrise nám poskytuje data a aplikaci, která poskytuje nástroj na řešení tohoto problému. Pracuje na principu  kombinace více momentového měření pomocí analýzy dat, a tím nám poskytuje startovací bod pro přímé zásahy vedoucí k zvýšení spokojenosti.

Důležitost angažovanosti a spokojenosti při práci

Na světě je pouze jeden stát, který měří hrubou národní spokojenost a to je Bhútán. Většina ostatních zemí se zaměřuje na hrubý domácí produkt. Ale co je více důležité v životě? Peníze nebo štěstí? Jen tohle může být důvodem pro získání více kontroly nad štěstím v organizaci. Společnosti se stávají více a více vědomy potenciálu, který nesou angažovaní a šťastní zaměstnanci. Anna nám ukazuje různé průzkumy, které dokazují, že má tohle vliv na veškeré výsledky.

Měřte pro zlepšování, ne pro report

Většina průzkumů zabývajících se zaměstnanci, poskytují každé dva roky obrázek jejich spokojenosti. Tohle většinou vede k velkým reportům s diskutabilními závěry a velmi málem, čeho se můžeme do budoucna chopit. Propuštění manažera, na základě těchto průzkumů, se jeví jako jediná možnost. Anna nám ukazuje, že pokud vezmeme více momentový pohled na spokojenost a spojíme-li tohle přímo s konkrétní pracovní aktivitou, získáme tím lepší přímý vhled do skutečnosti a zpětnou vazbu. Tímto také sbíráme meta data pro celou organizaci. Všechno tohle je podporováno novými technologiemi a neustále musí být ověřováno. Ale perspektiva takových nástrojů je něco, na co bychom měli být připraveni.

rtemagicc_f41dfaa0a3-jpg
Anna Hardy (napravo) během vážné debaty ohledně štěstí zaměstnanců s ICG konzultanty

Perspektiva…

Jak by vypadal život bez ročních průzkumů spokojenosti? Bez těch ročních tradičních výkonnostních hodnocení a debat ohledně osobního rozvoje? Jak hezké by to bylo, kdybychom dostali přímou zpětnou vazbu na to, co děláme a jak by se dala zvýšit naše spokojenost? Ale stejně tak, jak strašidelné by to bylo, kdybychom museli zaměstnanci dávat všechna tato data? Uvidíme, jak to bude v budoucnu fungovat…

Anna Hardy (napravo) během vážné debaty ohledně štěstí zaměstnanců s ICG konzultanty

Autor: Bas van der Velde

Zdroj