Lean Startup – faktory úspěchu

Tématem tohoto článku je metodika Lean Startup. Tentokrát bych se však na toto téma rád podíval nikoliv z pohledu metodického, tedy z pohledu postupu a nástrojů, které je vhodné používat, ale spíše z pohledu toho, proč je v některých firmách metodika Lean Startup úspěšná a v některých méně. Své závěry čerpám z projektů z převážně větších firem nebo dokonce z nadnárodních korporací. Největší zkušenosti jsem získal v oblasti finančních institucí, technologických, telco a IT firem. Když se s manažery v těchto firmách bavíme o jejich názorech na úspěšnost metodiky Lean Startup, většinou zaznívají názory, že za úspěch implementace tohoto přístupu ve velké míře zodpovídá „firemní kultura“. Slýchám, že kultura „Startupu“ se nedá zavést v tradiční firmě, a že Lean Startup nelze v takovýchto firmách úspěšně aplikovat.  To je tradiční „zaklínadlo“, častokrát již otřepaná fráze. Možná by stálo za to, podívat se více do hloubky – vysvětlit, co se konkrétně pod výrazem „vhodná firemní kultura“ může skrývat a pochopit, jaké jsou základní faktory úspěchu při používání přístupu Lean Startup.

Faktor 1. – Následování procesu

První faktor, který je nutný pro to, aby metodika Lean Startup ve firmě zafungovala, je zvládnutí, pochopení a skutečné využívání procesů, které byly pro tuto metodiku navrženy. Konkrétně mám na mysli známý cyklus Build-Measure-Learn. Zaměstnanci s ním většinou nemají problém na úrovni teoretických znalostí, ale v praxi už tak přesně dodržován nebývá. Vnímám zásahy managementu do tohoto procesu. Dochází k přeskakování nebo podceňování v jednotlivých fázích, a také k mikromanagementu za strany manažerů, snaze ovlivňovat tok procesu dle svého názoru a dle svých představ. Chybí zde obvykle větší důvěra v samotný proces a v práci týmu v rámci tohoto procesu. Spíše, než mikromanagement je potřeba vhodný Leadership, tedy vedení k cíli a vytváření vhodných podmínek pro práci týmu.

cyklus build measure learn

Faktor 2. – Důvěra v „hlas zákazníka“

Dalším faktorem, který opět souvisí s důvěrou, je faktor „hlasu zákazníka“, resp. důvěry ve výsledky marketingových výzkumů, které samozřejmě metodika Lean Startup často využívá. Setkávám se se situací, kdy realizační tým připraví a vykoná sadu velmi dobře a podrobně připravených testů, výzkumů a pozorování trhu a zákaznického chování, také dobře zformuluje výsledky těchto výzkumů. Nicméně management firmy po vyslechnutí výsledků rozhodne po svém, jako by výzkumy neplatily nebo jakoby výzkumům a jejich závěrům nevěřili. Je zřejmé, že často mají na dané téma vlastní názor a ten v projektu prosazují bez ohledu na to, jaké závěry a jaká doporučení navrhuje „hlas zákazníka“.

Faktor 3. – Vhodná kritéria úspěchukritéria úspěchu Lean Startup

Třetí faktor úspěchu souvisí se správným nastavením rozhodovacích mechanismů (rozhodovacích kritérií) ve firmě. Tradiční projektová rozhodovací kritéria, která jsou nastavena spíše na výkon, v metodice Lean Startup nemusí správně fungovat. Spíše naopak – mohou působit kontraproduktivně. Časové a nákladové cíle by měly být nahrazeny kritérii zaměřujícími se na zákazníka, na jeho potřeby a na inovativnost řešení, které projekt přináší. Když v některých společnostech doporučuji manažerům, že by se měli rozhodovat na základě novosti, atraktivity pro zákazníka či dokonce jakéhosi „gut feeling“, často se setkáte s údivem a nedostatkem kuráže takováto kritéria používat.

Faktor 4. – Dostatek zdrojů

Čtvrtým faktorem úspěchu jsou „staré dobré“ zdroje. Tak jako jiné metodiky, ani Lean Startup nefunguje jako perpetuum mobile. Pokud realizační tým nemá k dispozici alespoň 20 % svého pracovního času a jejich leader (nebo chcete-li facilitátor týmu) alespoň 30 % času, není možné očekávat významné a pozitivní výsledky. Pozastavení projektu z důvodu „jiných priorit“ nebo častá výměna členů týmu a tím způsobená ztráta kontinuity jsou typické povzdechy, které od členů realizačních týmů slýchám. Zdroje a kapacity lidí, častokrát největších expertů ve společnosti, jsou samozřejmě velmi vzácné. Pokud si ale vedení firmy neurčí realizaci Lean Startup projektů jako svoji prioritu, nemůže očekávat úspěšné výsledky.

Faktor 5. – Uznání a zpětná vazba k výsledkům

Pátým a posledním faktorem úspěchu je schopnost vnímat výsledky své práce, umět o nich otevřeně komunikovat a bezprostředně na ně reagovat. V případě dílčích neúspěchů, umět tyto neúspěchy pojmenovat a mluvit o nich. Vídám, že se i neúspěchy vydávají za úspěchy (a zaměstnanci to samozřejmě dobře vědí), či že se mluví jen o úspěších a neúspěchy, jako by neexistovaly. Samozřejmě i úspěšné projekty je nutné jasně vyzdvihnout a důvody, které k úspěchu vedly ve firmě dále sdílet. Umění dokončit projekt a poučit se z jeho výsledků je to, oč tu běží. Poděkovat a odměnit úsilí spojené s projektem (i neúspěšným) je základní disciplínou, kterou musí lídr zvládat a jsem přesvědčen, že ne jenom na inovačních projektech.

Na závěr bych se rád vrátil k samotné podstatě názvu metodiky Lean Startup. Význam slova Lean vnímám v tomto kontextu jako štíhlou firmu, která věří tomu, co dělá a že to dělá pro svého zákazníka, neplýtvá potenciálem svých lidí a nebojí se rozhodovat v atmosféře nejistoty. Startup pak může znamenat unikátní zadání a dostatečné množství zdrojů – lidí, kteří mají podmínky vytvořené k tomu, aby mohli pracovat na svém projektu, lidí, kteří mají nadšení a vysokou míru motivace k dosažení požadovaného výsledku, a to i přesto, že se ne vždy dosáhne úspěchu hned na poprvé.

Úspěšné použití metodiky Lean Startup tedy nezávisí na tom, zda je firma nová, či má dlouhou historii, ale na tom, zda ve svém každodenním fungování vytváří podmínky, ve kterých lze Lean Startup aplikovat. Faktory úspěchu, o kterých jsem mluvil, pak vnímám jako konkrétnější význam slov „vhodná firemní kultura“.

 

Autor: Libor Čadek, ICG

Zaujal Vás tento článek? Již brzy bude zveřejněn v novém čísle naší publikace Change Magazine. Chcete-li si přečíst více o současných trendech v řízení změn, inovacích a zlepšování procesů, přihlaste se k odběru našeho newsletteru – jeho odběratelé budou mít možnost si nový Change Magazine nechat zaslat v tištěné podobě.