Lean Expert

je tréninkový program certifikovaný skupinou ICG-Innotiimi. Najdete zde komplexní ucelenou znalost technik Lean pro zeštíhlování výrobních procesů. Naučíme Vás a Vaše kolegy aplikovat Lean efektivně v detailech, procesních vazbách i v podnikové strategii. Najdeme či posílíme Vaši motivaci k vlastní realizaci Leanu. Jak? Zapojíme vaši hlavu, ruce i srdce. Kombinací teorie, příkladů z naší odborné konzultační praxe a samotnou praktickou realizací účastníků tréninku na jednotlivých workshopech.

Přehled školících modulů

3 třídenní na sebe znalostně vzájemně navazující tréninky. Celkem 9 dnů metodiky a workshopů ve výrobě. Celý program probíhá na reálných výrobních procesech v hostitelských továrnách v ČR (SR). V průběhu programu navštěvuje vždy tři různé podniky s různým stupněm aplikace Lean napříč průmyslovými odvětvími a výrobními specializacemi.

1. Lean Value Stream Expert

 • principy LEAN
 • hodnotová analýza,
 • VSM, VSD

2. Lean Flow Expert

 • SMED,
 • PPS, TPM,
 • bariéry plynulého toku

3. Lean Pull Expert

 • Kanban, Milk Run,
 • JIS, JIT,
 • ergonomie na pracovišti

Certifikace Lean Expert

Certifikát je podmíněn absolvováním 3 kurzů v plném rozsahu (9 dnů) a realizací 3 Kaizen Event workshopů ve vašem procesu. Závěrečnou obhajobou prezentace představíte schopnost vyškoleného Lean Experta realizovat trénované techniky ve vlastní firmě. Workshopy jsou tematicky zadány takto:

 1. Sestavení VSM/VSD a balanční studie procesu
 2. SMED nebo TPM na 1 pracovišti/stroji
 3. Realizace jednoho z mechanismů JIS, Kanban, Milk Run, Ergonomie na pracovišti

Certifikát je vydáván mezinárodním konsorcium ICG prostřednictvím ICG-Capability pro ČR a SR.

Zvýhodněná cena

29.000 Kč + DPH / účastník

Zvýhodněná cena oproti součtu individuálních cen 3 x 12.000 Kč + DPH. Ceny neobsahují náklady na dopravu a ubytování do místa školení. Kurzy je vždy možné absolvovat individuálně či jako celek.

Proč školení LEAN EXPERT?

 • Školení přímo ve výrobním závodu hostitelské společnosti - praxe přímo v provozu
 • Odborné znalosti, přehlednost a jednoduchá aplikovatelnost trénovaných technik
 • Možnost konzultací s odborníky z jiných společností
 • Ucelená metodika LEAN EXPERTNÍHO tréninku pro řídící pracovníky, techniky a Lean specialisty
 • Certifikace LEAN EXPERT při absolování programu

Mám zájem o více informací

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.