Lean Expert

je tréninkový program certifikovaný skupinou ICG-Innotiimi. Najdete zde komplexní ucelenou znalost technik Lean pro zeštíhlování výrobních procesů. Naučíme Vás aplikovat Lean efektivně v detailech, procesních vazbách i v podnikové strategii. Najdeme, či posílíme Vaši motivaci k vlastní realizaci Leanu. Zapojíme vaši hlavu, ruce i srdce. Naučíme Vás teorii, zaujmeme Vás příklady z naší odborné konzultační praxe, zapojíme Vás do výukových workshopů v hostitelských továrnách.

Přehled školících modulů

Celkový rozsah 9 výukových dnů

Nabízíme vám dvě verze výuky, srovnatelné výsledkem a odlišující se cestou získání znalostí:

1.

Výukové workshopy v hostitelských továrnách

Vždy 3 výukové dny, celkem 30 hodin praktických workshopů ve výrobních procesech. Zde potkáte osobně kolegy z jiných podniků, budete pracovat v týmech a učit se navzájem.

2.

Online výuka bez cestovních nákladů a následný koučink vašeho realizačního projektu zkušeným konzultantem

Vždy 2 online výukové dny nabité příklady, videi z praxe a sdílením zkušeností přednášejících i dalších účastníků. Třetí výukový den v každém bloku je nastaven jako podpora / konzultace Vašeho projektu.

Tedy nejprve Vás naučíme teorii, pomůžeme se připravit a následně Vás provedeme Vaší realizací VSM, SMEDu a dalších technik, které se rozhodnete zrealizovat.

V době omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 budou dostupné pouze online kurzy.

1. Lean Value Stream Expert

 • principy LEAN
 • hodnotová analýza,
 • VSM, VSD

2. Lean Flow Expert

 • SMED,
 • PPS, TPM,
 • bariéry plynulého toku

3. Lean Pull Expert

 • Kanban, Milk Run, JIS, JIT,
 • ergonomie na pracovišti
 • Lean v interní logistice

Certifikace Lean Expert

Certifikát je podmíněn absolvováním 3 kurzů v plném rozsahu a realizací 3 Kaizen Event workshopů ve vašem procesu. Závěrečnou obhajobou prezentace představíte schopnost vyškoleného Lean Experta realizovat trénované techniky ve vlastní firmě. Workshopy jsou tematicky zadány takto:

 1. Sestavení VSM/VSD a balanční studie procesu
 2. SMED nebo TPM nebo Standardizace na 1 pracovišti/stroji
 3. JIS nebo Kanban nebo Milk Run nebo Ergonomie na 1 pracovišti/procesu

Certifikát je vydáván mezinárodním konsorciem ICG prostřednictvím ICG-Capability pro ČR a SR.

Zvýhodněná cena

 • 24 000 KČ + DPH / OSOBA

Zvýhodněná cena oproti součtu individuálních cen 3 x 10 000 Kč + DPH. Ceny neobsahují náklady na dopravu a ubytování do místa školení. Kurzy je vždy možné absolvovat individuálně či jako celek.

Proč školení LEAN EXPERT?

 • Dvě verze výuky - workshopy v hostitelských továrnách nebo on-line výuka s následným koučinkem
 • Metodická přehlednost a vysoká odbornost výuky a následná jednoduchá aplikovatelnost do Vaší praxe
 • Možnost konzultací s odborníky z jiných společností
 • Ucelená metodika LEAN EXPERTNÍHO tréninku pro řídící pracovníky, techniky a Lean specialisty
 • Certifikace LEAN EXPERT při absolování programu

PŘEDSTAVENÍ ONLINE ŠKOLICÍHO PROGRAMU LEAN EXPERT

Mám zájem o více informací

  Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

  Vyplněním tohoto formuláře uděluji společnosti ICG-Capability, s. r. o. souhlas se zpracováním mých osobních údajů, kterými jsou jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt a to pro účely zpracování Vaší žádosti i následné komunikace. Další podrobnosti o pravidlech ochrany osobních informací naleznete .

  Společnost ICG-Capability s.r.o. tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • osobní údaje dané osoby (dále jen Subjektu) budou zpracovány a využívány pouze na základě jeho svobodného souhlasu, a to za jasně uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, jiné organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám (s vyjímkou součinosti potřebnou pro zajištění požadované akce – např. školení),
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.