Finance pro projektové manažery

Pro efektivní řízení projektu, nebo i celé firmy je důležité mít alespoň základní povědomí o financích. Člověk nemusí být přímo controller, nebo finanční analytik, ale měl by rozumět základním finančním pojmům, časové hodnotě peněz, či ukazatelům ve finančních výkazech. Proč? U projektů, realizovaných v rámci firmy si pověřený projektový manažer musí zpravidla obhájit vlastí návrh před vedením společnosti a jejím finančním oddělením, které tradičně hovoří nikoliv řečí vizí a plánů, ale pouze jazykem čísel. Velká část skvělých projektů se nerealizuje právě z důvodu vzájemného neporozumění mezi projektovými manažery a finančním oddělením, kterému schází vypracovaný finanční plán, nebo přínosy projektu klasifikuje jako nedostačující. V našem školení „Finance pro projektové manažery“ se zaměřujeme na rozšíření znalosti projektových / procesních manažerů o detailní finanční metodiku a nástroje s cílem stát se kvalifikovanou protistranou pro finanční specialisty a vedení společnosti.

Toto školení bude mít na starosti Tomáš Kábrt, který v současné době dokončuje doktorské studium v oboru Finance na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Tomáš má zkušenosti s finanční analýzou, oceňováním podniku, účetnictvím a daněmi. Zároveň působí jako lektor finanční matematiky.

Jaké nejčastější problémy a chyby se objevují ve finančním plánování a řízení

  • Příliš optimistická očekávání – plán je subjektivní, tvoří jej člověk, který je pro svůj podnik nadšen a chce nadchnout i ostatní, navíc do něj investoval spoustu času, a tak je obtížné připustit si, že by nemusel mít až tak dobré vyhlídky.
  • Nedostatek informací – zahrnutí pouze některých položek nákladů, které s projektem mohou souviset, například zákonná pojištění, odvody za zaměstnance, apod.
  • Příliš technicky zaměřený člověk může vytvořit velmi podrobnou, avšak nesrozumitelnou analýzu – výpočty nemusí být nijak přehnaně sofistikované, důležitější je, aby plán byl obhájitelný, interpretovatelný, odrážející realitu

Je důležité nebát se pracovat se svými cíli a plány, upravovat je podle měnících se okolností a dodatečných zjištění. Dále bychom neměli opomíjet rizika, která mohou způsobit nemalé náklady. Rizika jsou většinou diferencovaná podle oboru podnikání, ale některá se vyskytují plošně.

Školení – Finance pro nefinančníky

Jak je u ICG zvykem, nebude na něm chybět aktivní zapojení účastníků, kteří si zkusí sestavit si vlastní projektový plán, doplněný o finanční analýzy. Na konkrétní modelové firmě si vyzkouší všechny kroky – stanovení cílů, určení přínosů a nákladů projektu, stanovení finančních toků, měření rizika a zhodnocení projektu jako celku.

Na závěr si účastníci školení vyzkouší svůj projektový plán obhájit, obdobně jako by jej prezentovali před členy vedení společnosti. Výsledkem bude ucelený přehled o tom, proč se různými aspekty financí zabývat a jaký to má smysl.

Termín školení je 9. 10. 2017 v Praze. Více informací a formulář pro registraci najdete ZDE.