Riziko je potenciální ztráta hodnoty podnikatelského aktiva