Product Design to Risk

Product Design to Risk je komplexní, systémový a systematický přístup k redukci rizik produktu během vývoje.