MSA – správnost a přesnost měření

Správnost a přesnost měření, chyby měření