MSA – schéma pojmů

Analýza systému měření (MSA) - schéma základních pojmů (přesnost, správnost, rozlišení), , MSA pro spojitá a diskrétní data