Aktuality

Finance pro projektové manažery

Pro efektivní řízení projektu, nebo i celé firmy je důležité mít alespoň základní povědomí o financích. Člověk nemusí být přímo controller, nebo finanční analytik, ale měl by rozumět základním finančním pojmům, časové hodnotě peněz, či ukazatelům ve finančních výkazech. Proč?

Design For Six Sigma (DFSS) vs DMAIC

Jeden z nejvíce matoucích problémů spojených s vyslovením prosté věty "Používám Six Sigma", má co do činění s metodikou, která je skutečně využívána. Ve většině případů Black Belti používají metodiku DMAIC, protože se zabývají zlepšováním existujících procesů. Zbývající menšina praktikujících Six Sigma používá Design For Six Sigma (DFSS) pro návrh nového produktu nebo procesu v Six Sigma kvalitě.

Umění projektového řízení

Projektové řízení. Metodika. Nástroje. Ale jak s těmi nástroji pracovat? Jak je používat při práci? Co ještě jako projekťák mohu a nemohu dělat? Projekťák je zodpovědný za dodání projektu. Jaké má kompetence a pravomoci? Jak má vést projektový tým, aby společně dodali to, co se od projektu očekává?

Už víte, co budete dělat v létě?

Celý tým společnosti ICG-Capability Vám přeje krásné prožití léta, mnoho zajímavých, příjemných zážitků a úspěšné načerpání nových sil. Ještě nemáte léto zcela naplánované? Přihlaste se na Letní školu a zjistěte, jaké výsledky přináší Lean Six Sigma v praxi.

Jak vysvětlit přístup Six Sigma pomocí trojúhelníku zisku

Vyškolení Blackbelti nebo lidé řídící proces zlepšování v rámci organizace, se s největší pravděpodobností někdy ocitnou v situaci, kdy budou muset vysvětlovat jiným, co je Six Sigma a jak může pomoci společnosti. Budou čelit především skeptickým lidem, kteří vždy vidí náklady na nasazení, ale ne přínosy. Jak je tedy možné vysvětlit přístup Six Sigma pomocí trojúhelníku zisku?

Změna jako strategický nástroj zlepšení

Probíhající změny jsou pro většinu organizací věčným stavem. Vnější tlaky, jako jsou rostoucí ekonomické nároky, potřeby zákazníků, globální konkurence a technický rozvoj, nutí společnosti buď se přizpůsobit, nebo reagovat tím, že budou průběžně rozvíjet své vlastní aktivity. Protože není místo ke schovávání se.

Nechte svůj mozek vybouřit

Zapamatováním si několik základních pravidel brainstormingu můžete významně zlepšit své inovativní nápady. I zdánlivě hloupý nápad se může rozvinout do velké inovace! Své o tom vědí v Pacific Power and Light Electric Company, kde při řešení problému s ledem pokrývajícím elektrické vedení zvažovali dokonce využití trénovaných medvědů.

Zbavte se plýtvání v procesech

Školení LSS Yellow Belt je pro všechny, kteří chtějí svou práci dělat efektivněji, rychleji a jednodušeji. Na kardiochirurgické jednotce v Standford Hospital and Clinics existovalo šest odlišných instrumentačních stolků pro každý typ případu, jeden pro každého chirurga. Pomocí přístupu LSS se podařilo zredukovat plýtvání.

Rychlé výsledky: Snižování rizikovosti ve světě VUCA

Dnes jsou organizace nuceny k tomu aby se odprostily od toho „co, určitě vědí“ – pravidla, disciplína, odhady a opakované procesy. I když jsou tyto jistoty použitelné v jistou dobu, svět se mění tak rychle, že jsou rychle změněné novou realitou.

Letní škola – LEAN SIX SIGMA V REÁLNÝCH PROJEKTECH

Dne 23. 8. 2017 Vám v naší pražské pobočce představíme 4 případové studie úspěšných projektů z prostředí průmyslu a služeb. Tento jednodenní workshop Vám poskytuje jedinečnou možnost setkat se s lidmi, kteří aplikují v praxi poznatky získané na kurzu Green Belt a programu Lean Expert.

Univerzita Singularity

Před tisíci lety byli králové jedinými lidmi, kteří dokázali změnit národ či část světa, před sto lety to byl průmysl. Dnes, kdokoliv, kdo je dostatečně vášnivý může vzít na svá ramena jednu z největších výzev a díky exponenciálním technologiím ji i vyřešit.

Strategie ve světě VUCA

Strategie musí, víc než kdykoliv předtím, umožnit organizacím vypořádat se s nejistotou a rapidními změnami. Globalizace a digitalizace jsou pojmy o kterých mluví každý. Změny a výzvy, které přinášejí, už v organizacích nezpůsobují jen mírnou diskuzi, ale jsou cítit v každodenním chodu organizace. Je proto čas ptát se: co znamená v dnešní době strategie – a navíc, co je to dobrá strategie?

TRIZ – Nástroje pro kreativitu a chytré řešení

TRIZ představuje unikátní metodu, která vede inženýry k pochopení jejich problémů díky zpřístupnění vědeckých znalostí. Díky těmto znalostem dokážeme najít relevantní a praktické odpovědi na naše reálné problémy.

...23456