Aktuality

Design to Manufacture Cost

Dekompozice přímých nákladů na produkty ukazují, že přímé výrobní náklady jsou druhou největší položkou. Proto ve III. modulu Akademie Design to Cost představíme znalosti, které umožní objevit na produktu příležitosti a následně změnami ve všech funkčních zónách životního cyklu produktu snížit výrobní náklady.

Návrh procesů metodou DFSS (Design for Six Sigma)

Metodika Design For Six Sigma (DFSS) se zabývá návrhem nových procesů v požadované kvalitě, s důrazem na hlas zákazníka. Přečtěte si více o této metodice a o nástrojích, které využívá.

DMAIC seriál, 6. díl: Sběr dat v procesu

V dnešním díle se zaměříme na sběr dat v procesu, a na čtyři oblasti, ve kterých se při něm chybuje. Konzultant Libor Čadek radí, jak při sběru dat postupovat, abyste získali kompletní a konzistentní data.

Design to Material Cost

Materiálové náklady tvoří zpravidla více než 50 % přímých nákladů na produkt. Je tedy logické, že prioritou pro jejich redukci je snížení právě těchto přímých materiálových nákladů. Na základě našich projektových zkušeností, vlastního výzkumu a integrace nejúčinnějších metod z inženýrské praxe, jsme vytvořili metodiku, která umožňuje kon-struovat výrobky a procesy z hlediska redukce přímých materiálových nákladů o 20–30 %.

Design to Cost – Jak snížit přímé náklady o desítky procent

V současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů zvyšujícímu se tlaku na snižování ceny. Metoda Design to Cost umožňuje snížit přímé náklady na produkt o desítky procent a tím získat konkurenční výhodu. Přečtěte si, v čem Design to Cost spočívá, a jak ji ve spolupráci s ICG úspěšně aplikovala společnost Borcad.

KAIZEN – hlubší význam

Všichni, kdo se pohybují ve světě neustálého zlepšování a implementace metod štíhlé výroby se s termínem „Kaizen“ jistě už mnohokrát setkali. Jaký je však opravdový význam tohoto japonského slova?

Podnikání v Shenzhenu

Představte si, že položíte Evropanům následující otázku: Které město je momentálně nejrychleji rostoucí na světě? A zároveň toto místo je čisté, dobře organizované, moderní a velmi živé. Kolik z nich by opravdu uhodlo, které město máte na mysli? Je to Shenzhen, který je epicentrem tohoto dění a stává se stejně proslulé jako americké Silicon Valley.

Týmy rapidních inovací v praxi

Konzultant ICG Martin Šafařík na základě své stáže popisuje, jak vypadá reálný inovační projekt využívající Rapid Innovation Teams (Týmy rapidních inovací).

Půjčovna TractorMotive

Nabízíme Vám dlouhodobé zapůjčení simulace TractorMotive k realizaci interních tréninků ve vašich prostorech a pod vedením našich pracovníků. Vytvořte si vlastní program se špičkovou pomůckou při nízkých nákladech.

Agilita v Číně

Agilita a agilní řízení je pro naše zákazníky v Evropě tématem posledních 2-3 let. Na naší studijní cestě v Číně jsme se proto chtěli podrobně zaměřit i na tuto problematiku: Jak je v Číně vnímána agilita? Řeší se vůbec? Nebo je podobně jako v Evropě a v USA významným trendem.