Aktuality

Design to Material Cost

Materiálové náklady tvoří zpravidla více než 50 % přímých nákladů na produkt. Je tedy logické, že prioritou pro jejich redukci je snížení právě těchto přímých materiálových nákladů. Na základě našich projektových zkušeností, vlastního výzkumu a integrace nejúčinnějších metod z inženýrské praxe, jsme vytvořili metodiku, která umožňuje kon-struovat výrobky a procesy z hlediska redukce přímých materiálových nákladů o 20–30 %.

Design to Cost – Jak snížit přímé náklady o desítky procent

V současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů zvyšujícímu se tlaku na snižování ceny. Metoda Design to Cost umožňuje snížit přímé náklady na produkt o desítky procent a tím získat konkurenční výhodu. Přečtěte si, v čem Design to Cost spočívá, a jak ji ve spolupráci s ICG úspěšně aplikovala společnost Borcad.

KAIZEN – hlubší význam

Všichni, kdo se pohybují ve světě neustálého zlepšování a implementace metod štíhlé výroby se s termínem „Kaizen“ jistě už mnohokrát setkali. Jaký je však opravdový význam tohoto japonského slova?

Podnikání v Shenzhenu

Představte si, že položíte Evropanům následující otázku: Které město je momentálně nejrychleji rostoucí na světě? A zároveň toto místo je čisté, dobře organizované, moderní a velmi živé. Kolik z nich by opravdu uhodlo, které město máte na mysli? Je to Shenzhen, který je epicentrem tohoto dění a stává se stejně proslulé jako americké Silicon Valley.

Týmy rapidních inovací v praxi

Konzultant ICG Martin Šafařík na základě své stáže popisuje, jak vypadá reálný inovační projekt využívající Rapid Innovation Teams (Týmy rapidních inovací).

Půjčovna TractorMotive

Nabízíme Vám dlouhodobé zapůjčení simulace TractorMotive k realizaci interních tréninků ve vašich prostorech a pod vedením našich pracovníků. Vytvořte si vlastní program se špičkovou pomůckou při nízkých nákladech.

Agilita v Číně

Agilita a agilní řízení je pro naše zákazníky v Evropě tématem posledních 2-3 let. Na naší studijní cestě v Číně jsme se proto chtěli podrobně zaměřit i na tuto problematiku: Jak je v Číně vnímána agilita? Řeší se vůbec? Nebo je podobně jako v Evropě a v USA významným trendem.

Finanční plánování projektu

Pokud se chystáme realizovat nový projekt, je důležité správně odhadnout finanční toky. Jsou to právě chyby v „plánovací fázi“, které nakonec způsobí, že budeme realizovat projekt, který už od počátku není rentabilní. Co tedy dělat, abychom úspěšně zvládli plánovací fázi?

Závěr maratonu a rozloučení

Ohlédnutí za inovačním maratonem

V pátek 12. 10. se uskutečnil pod taktovkou ICG a BIC Plzeň Inovační maraton. Na atmosféru akce a jednotlivé fáze, kterými studenti prošli, se můžete podívat ve fotoreportáži.

VUCA svět

Pojem VUCA je často používaný pro charakterizaci dnešního světa. Používá se v mnoha situacích, řešeních a konzultačních přístupech, jako například i v Agile. Co se ale skrývá za těmito 4 písmeny?