Aktuality

Lean Startup – faktory úspěchu

Konzultant Libor Čadek se v článku zaměřuje přístup Lean Startup z pohledu toho, proč je v některých firmách tato metodika úspěšná a v některých méně.

Minitab – naše nabídka licencí

Naše společnost jako autorizovaný partner a poskytovatel kompletní technické podpory Vám ráda zprostředkuje nákup a zákaznický servis spojený s instalací licencí statistického software Minitab. Podívejte se na aktuální nabídku licencí.

Borcad Akademie – rozhovor s Jánem Chaľem

Projekt Borcad Akademie probíhal od června 2017 do října 2018 ve firmě Borcad s.r.o., která je předním evropským výrobcem sedadel do regionálních a mezinárodních vlaků.
Celý projekt probíhal pod dozorem Ing. Jána Chaľa, konzultanta ICG. V článku si můžete přečíst rozhovor, který byl uveřejněn ve firemním časopise společnosti Borcad.

Seriously Innovative☺ – inovujte správně

Interní inovační workshopy se stávají více a více populárním médiem pro podporu inovační práce v mnohých organizacích. Ale tyto workshopy mnohdy nejsou ušity lidem přímo na míru, tedy nevychází z jejich specifických potřeb, a proto ani nedoručují efektivní výsledky. Účastníci je často považují za nudné a výsledkem místo nadšení účastnit se zlepšování bývá neochota. Co je tedy potřeba pro zvládnutí workshopu optimálním způsobem?

Design to Manufacture Cost

Dekompozice přímých nákladů na produkty ukazují, že přímé výrobní náklady jsou druhou největší položkou. Proto ve III. modulu Akademie Design to Cost představíme znalosti, které umožní objevit na produktu příležitosti a následně změnami ve všech funkčních zónách životního cyklu produktu snížit výrobní náklady.

Návrh procesů metodou DFSS (Design for Six Sigma)

Metodika Design For Six Sigma (DFSS) se zabývá návrhem nových procesů v požadované kvalitě, s důrazem na hlas zákazníka. Přečtěte si více o této metodice a o nástrojích, které využívá.

DMAIC seriál, 6. díl: Sběr dat v procesu

V dnešním díle se zaměříme na sběr dat v procesu, a na čtyři oblasti, ve kterých se při něm chybuje. Konzultant Libor Čadek radí, jak při sběru dat postupovat, abyste získali kompletní a konzistentní data.

Design to Material Cost

Materiálové náklady tvoří zpravidla více než 50 % přímých nákladů na produkt. Je tedy logické, že prioritou pro jejich redukci je snížení právě těchto přímých materiálových nákladů. Na základě našich projektových zkušeností, vlastního výzkumu a integrace nejúčinnějších metod z inženýrské praxe, jsme vytvořili metodiku, která umožňuje kon-struovat výrobky a procesy z hlediska redukce přímých materiálových nákladů o 20–30 %.

Design to Cost – Jak snížit přímé náklady o desítky procent

V současné době čelí výrobci spotřebních a průmyslových produktů zvyšujícímu se tlaku na snižování ceny. Metoda Design to Cost umožňuje snížit přímé náklady na produkt o desítky procent a tím získat konkurenční výhodu. Přečtěte si, v čem Design to Cost spočívá, a jak ji ve spolupráci s ICG úspěšně aplikovala společnost Borcad.