Aktuality

Individuální zodpovědnost zaměstnanců

Jak posílit individuální zodpovědnost zaměstnanců? Jednou z možností je koučovací přístup. Čím se liší od autoritativního a liberálního stylu vedení se dočtete v novém článku od konzultantky Dáši Mazalové.

Prostor ovlivňuje chování

Otevřené zóny pro setkávání, showroomy pro zaměstnance nebo flexibilní pracoviště jsou jen několika příklady prvků, které najdeme v inovativních kancelářských prostorách. Tyto prvky nejsou samoúčelné – prostředí, ve kterém pracujeme, výrazně ovlivňuje naše myšlení a jednání, a z tohoto důvodu jsou stále důležitější inovativní koncepce zařízení kanceláří.

Lean Startup – faktory úspěchu

Konzultant Libor Čadek se v článku zaměřuje přístup Lean Startup z pohledu toho, proč je v některých firmách tato metodika úspěšná a v některých méně.

Minitab – naše nabídka licencí

Naše společnost jako autorizovaný partner a poskytovatel kompletní technické podpory Vám ráda zprostředkuje nákup a zákaznický servis spojený s instalací licencí statistického software Minitab. Podívejte se na aktuální nabídku licencí.

Borcad Akademie – rozhovor s Jánem Chaľem

Projekt Borcad Akademie probíhal od června 2017 do října 2018 ve firmě Borcad s.r.o., která je předním evropským výrobcem sedadel do regionálních a mezinárodních vlaků.
Celý projekt probíhal pod dozorem Ing. Jána Chaľa, konzultanta ICG. V článku si můžete přečíst rozhovor, který byl uveřejněn ve firemním časopise společnosti Borcad.

Seriously Innovative☺ – inovujte správně

Interní inovační workshopy se stávají více a více populárním médiem pro podporu inovační práce v mnohých organizacích. Ale tyto workshopy mnohdy nejsou ušity lidem přímo na míru, tedy nevychází z jejich specifických potřeb, a proto ani nedoručují efektivní výsledky. Účastníci je často považují za nudné a výsledkem místo nadšení účastnit se zlepšování bývá neochota. Co je tedy potřeba pro zvládnutí workshopu optimálním způsobem?

Design to Manufacture Cost

Dekompozice přímých nákladů na produkty ukazují, že přímé výrobní náklady jsou druhou největší položkou. Proto ve III. modulu Akademie Design to Cost představíme znalosti, které umožní objevit na produktu příležitosti a následně změnami ve všech funkčních zónách životního cyklu produktu snížit výrobní náklady.

Návrh procesů metodou DFSS (Design for Six Sigma)

Metodika Design For Six Sigma (DFSS) se zabývá návrhem nových procesů v požadované kvalitě, s důrazem na hlas zákazníka. Přečtěte si více o této metodice a o nástrojích, které využívá.

DMAIC seriál, 6. díl: Sběr dat v procesu

V dnešním díle se zaměříme na sběr dat v procesu, a na čtyři oblasti, ve kterých se při něm chybuje. Konzultant Libor Čadek radí, jak při sběru dat postupovat, abyste získali kompletní a konzistentní data.