Aktuality

12 zásad pro úspěšné řízení změn

Co je třeba udělat, abychom navrhli nové procesy, moderní struktury a strategické koncepty a trvale změnili chování a postoje zúčastněných? Naše zkušenosti z úspěšných i neúspěšných projektů změn jsme shrnuli do 12 zásad.

Inovace?

Aby nějaká změna produktu nebo služby v podnikání byla považovaná za inovaci, měla by splňovat určitá kritéria z pohledu zákazníků i z pohledu firmy.

A3/PDCA

A3 je populární nástroj Toyoty pro vizualizaci postupu řešení problému. Stále více firem se ho dnes pokouší adoptovat s vizí toho, že jim právě A3 pomůže jejich problémy řešit lépe. Co to ta A3 tedy je?

Kata koučink / PDSA

Jak to udělat, abyste se opravdu něco naučili z příštích kroků, i když nedopadnou úspěšně? Jak to udělat, abyste v případě neúspěchu experimentu ztratili minimum? Získejte inspiraci z fungujícího vědeckého přístupu při řešení problémů osvědčeného léty praxe.

Borcad díky Product Cost Saving ušetřil desítky procent

Přečtěte si, jak ve firmě Borcad aplikovali přístup Product Cost Savings na jednu produktovou řadu, která tvoří podstatnou část tržeb, a tím odstartovali změnu ve firemním myšlení ve vztahu k nákladům.

Product Cost Saving – Změny pro snížení nákladů

Jak správně provádět změny, aby se dosáhlo úspor nákladů při splnění dalších podmínek? Podnikatelská praxe firem ukazuje, že firmy potřebují rozvíjet nákladové myšlení, nákladové konstruování, nákladové rozhodování stejně jako funkční design produktů. Zjistěte, jak při snižování nákladů postupovat systematicky.

Product Cost Saving – Chování produktu a struktura hodnotového řetězce

V dalším článku o Product Cost Saving se zaměříme na to, jaké nákladové chování produktu je žádoucí a co měnit (na produktu, životním cyklu produktu, …), aby došlo ke snížení nákladů. Budeme se věnovat finančnímu pohledu na hodnotový řetězec produktu a také systémovému pohledu, který umožňuje vidět odlišné role produktu v průběhu hodnotového řetězce a porozumět kauzalitě změn.

Product Cost Saving – Nový přístup ke snižování nákladů na produkt

Přečtěte si první ze série článků, které představují nový přístup ke snižovaní nákladů na produkt. Tento systémový přístup je založen na změně paradigmatu, které tvrdí, že 70 % nákladů na produkt je předurčeno volbou konstrukcí produktu. Nové paradigma tvrdí, že na výši nákladů nemá vliv jen volba konstrukce produktu, ale i produktová strategie, výrobní systém a nákupní strategie. Pro radikální snížení nákladů na produkt je tedy potřeba prohledat daleko širší prostor, než jen změnit konstrukci a/nebo aplikovat Lean na procesy.

Nové online školení: Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt

Skutečnost, že někteří z nás musí v současnosti pracovat z domova, či v omezeném rozsahu, může být zároveň i vhodnou příležitostí pro osobní rozvoj. Možná je právě teď čas na absolvování školení, které jste, z důvodu zaneprázdnění, v minulosti odkládali. Máme pro Vás dobrou zprávu - ICG nabízí nyní svá školení také v online formátu.

Design to Risk

V současné době mnoho průmyslových firem prokázalo, že umí vydělat peníze, udržet dlouhodobý růst a být v zisku. Ale setkáváme se ve své konzultační praxi se situací, že firmy o část peněz přichází tím, že mají slabý risk management. Naše zkušenost říká, že mnoho rizik anebo potom i reálných ztrát vzniká už během vývoje produktu.

Lean webináře pro výrobní podniky

Průmysl čeká náročné období a my jsme pro vás připravili nový formát vzdělávání, který vám umožní sdílet znalosti a studovat techniky procesního zlepšování.