Home Credit_DFSS_služby

Školení DFSS od ICG-Capability s.r.o. formou týmově řešených praktických úkolů seznamuje účastníky s fázemi a nástroji designu procesů/produktů. Výsledkem školení je tak účastníky navržený proces, který vychází z požadavků zákazníků, souběžně však reflektuje i vnitropodniková kritéria definovaná pro proces. Interaktivní forma školení podporuje kreativitu účastníků, snadné osvojení si nástrojů DFSS při praktických cvičeních pod vedením profesionálních školitelů resp. koučů a přirozeně vtáhne všechny účastníků do tématu. Každý účastník odchází ze školení „vyzbrojen“ setem nástrojů, které je schopen ve své praxi s jistotou ihned použít, což je cenným přínosem školení.