Vodafone_TRIZ_služby

Školení TRIZ bych rozhodně doporučila. Tento kurz byl pro mě hodně inspirativní a myslím si, že se techniky TRIZ dají využít ve všech různých sférách. Díky cvičením jsme si jednotlivé přístupy mohli dobře procvičit. Proto jsou pro mne jednotlivé metody v praxi dobře implementovatelné. Velké díky bych také chtěla vyjádřit lektorovi, je vidět, že metodiku TRIZ dobře ovládá a umí své nadšení přenést i na účastníky kurzu.