Veliteľstvo síl výcviku a podpory_LSSGB_veřej sektor

Potreba znižovania nákladov a zvyšovania kvality je dnes imperatívom. V snahe hľadať úspory všade, kde je to možné, realizujem experiment skúmajúci možnosti využitia metodológie Lean Six Sigma v podmienkach Ozbrojených síl SR. Kurz bol veľmi dobre vystavaný a dal mi všetky odpovede, ako implementovať metodiku Lean Six Sigma v štátnej organizácii a osobitne v ozbrojených silách. Som presvedčený, že s následným využitím koučigu, ktorý je súčasťou školenia, budú experimentálne projekty úspešné a vytvoria podmienky na širšie využitie metodiky Lean Six Sigma v podmienkach Ozbrojených síl SR.