Soufflet Agro GB Online

Vzhledem k absolvování Green Belt kurzu v online podobě jsem získal zkušenosti s velice užitečnými a silnými online platformami, které ve své praxi zužitkuje každý, kdo pracuje v mezinárodním prostředí. Samotný kurz byl velice dobře strukturovaný, se srozumitelným výkladem a dostatkem prostoru pro diskuzi. Školitelé svým přístupem vytvořili přátelskou atmosféru, díky čemuž nikdo neměl ostych s jakýmkoliv dotazem. Velkým benefitem pro absolventy je následný koučink pro obhajobu certifikace, či pro podporu při projektech.