SKF_LP_výroba

Rychlé školení pro základní seznámení s principy Lean Six Sigma, zaměřené na základy vedení projektů zlepšování a okrajově seznámení s principy štíhlé výroby. Pro hlubší studium nástrojů štíhlé výroby doporučují školení Lean Praktik, které jsem též absolvoval.