Siemens_LVS_výroba

Školení předčilo mé očekávání díky tomu, že školitel je odborníkem v dané oblasti a že dokáže informace efektivně vysvětlit a předat. Také se mi líbilo, že bylo spojeno s praktickým mapováním reálné výroby a že nalezená zlepšení a doporučení byla hostitelskou firmou dále zpracována a budou následně implementována do výroby – s trochou nadsázky by se tedy dalo říci, že součástí školení byl i náš první pilotní projekt.