SAS LVSE

Obsah, komplexnost a zacílení kurzu jsou velmi dobře zvládnuté. Velmi pozitivně hodnotím formu kurzu a to kombinaci teorie s praxí, což upevňuje získané znalosti během kurzu. Účastníci kurzu jsou nuceni během kurzu přemýšlet a zapojovat se, což ukáže či účastník teorii chápe a dokáže ji použít.