Provident financial_LSSGB_services

Školení pro mne bylo přínosné a to z pohledu mé nové pozice, kterou nyní zastávám. Co se týče obsahu a způsobu podání, tak mohu konstatovat, že školení bylo vedeno velice profesionálně, srozumitelně a zároveň bylo proloženo příklady z praxe, což já osobně vítám.