Philip Morris_LSSGB_manu

Při práci v PMČR a.s. jsem se setkal s různými způsoby a přístupy k optimalizaci procesů. Rozhodl jsem se proto přihlásit na školení Green Belt firmy ICG-Capability, abych si postupy používané v praxi podložil teoretickým aparátem. Od školení jsem očekával suchou teorii, zaměřenou hlavně na výpočty a definice. Školení mě však velmi mile překvapilo. Oba školitelé, M. Gazdík i L. Čadek, podali metody a výpočty Lean, Six Sigma velmi vstřícnou a přijatelnou formou, která vyvažovala teoretické části velmi dobře připravenými praktickými příklady. Součástí školení byla demonstrační hra, při které jsme si naučenou teorii hned mohli demonstrovat na velice jednoduchém praktickém přikladu, a která nás následně dovedla k určenému cíli, optimalizovanému procesu. Velké množství příkladů nám umožnilo si vše dobře zapamatovat a procvičit tak, že složit závěrečný test pro mě nebyl problém. Školení Grean Belt u firmy ICG-Capability doporučuji všem, kteří se chtějí s metodikou Lean, Six Sigma seznámit podrobně. Velkou výhodou modelu školení jsou i volné konzultace na prvním projektu, který si může účastník sám vybrat a na základě kterého je certifikován.