Phoenix – Zeppelin_LSSGB

Školenie Lean Six Sigma odporúčam každej spoločnosti, ktorej záleží na sústavnom zlepšovaní vnútorných procesov, čím si zabezpečuje neustály rast a konkurencieschopnosť. Samotné školenie, ktoré poskytuje spoločnosť ICG-Capability je vedené na vysokej profesionálnej úrovni a odovzdané poznatky o metodike DMAIC sú prezentované jasne a adresne.