Philip Morris_LSSGB_výroba

Školení Green Belt pro mne bylo velice inspirativní a přínosné. Daná problematika byla skvěle vysvětlena na konkrétních příkladech, což nám umožnilo její jednodušší pochopení. Co pokládám za velmi důležité je, že všichni zúčastnění byli aktivně zapojeni.