Panasonic_LSSGB_manu

Se školením prováděným firmou ICG-Capability jsem se setkal poprvé a rovněž téma LEAN a SIX SIGMA pro mě bylo víceméně nové. Způsob výuky a odborné znalosti vyučujícího byly na velmi dobré úrovni. Pomocí modelového projektu jsme si vyzkoušeli tuto problematiku téměř v praxi. I přes intenzivní 6 denní kurz si vyučující dokázal díky zajímavému projevu udržet naši pozornost a soustředění.  Myslím, že nejenom já ale i ostatní kolegové si odnesli ze školení dostatek znalostí a podnětů pro vedení vlastních projektů.