O2_LSSGB_služby

ICG-Capability má skvěle zpracovaná školení. Lektor byl vždy schopen uvést řadu příkladů z oboru tak, aby se ujistil, že všichni probranou látku pochopili. Pak následovala praktická ukázka na testovací hře. Ze školení tak člověk odchází s tím, že má kompletní materiály k dané problematice, ví, jaké nástroje lze k řešení použít a umí je prakticky aplikovat a v neposlední řadě je motivován se konečně do něčeho pustit.