O2_LSSGB_services

Školení Lean Six Sigma pro mě bylo velmi přínosné, zejména „objevením“ pro mě zcela nových postupů jak měnit, měřit a vyhodnocovat procesy. Zejména pro mě bylo klíčové rozfázování a souvislosti v DMAIC, které mě směrují k jinému pohledu na moji vlastní práci ve společnosti O2. Školení mělo ideální formu s převažující praxí nad teorií, s aktivním zapojením účastníků do cvičení a jednotlivých fází zlepšování a zjednodušení procesu. Simulační hra měla náboj a byla zásadním oživením školení. Současně, velmi jsem byl spokojen s lektorem Václavem Jiránkem, který školení vedl způsobem prokazujícím velkou zkušenost a odbornost. A to při maximální ochotě, vstřícnosti a oživením vtipnou poznámkou nebo příkladem.