Nemak_VSE_manu

Od společnosti ICG-Capability jsem absolvoval školení na téma LEAN VALUE STREAM EXPERT. Probíhalo to formou střídání teoretického výkladu s praktickým cvičením ve výrobní společnosti. Musím říci, že jsem se s touto formou školení setkal poprvé a jsem maximálně spokojen. Teorii jsme si mohli ihned vyzkoušet v praxi, a tím lépe pochopit problematiku tématu. Celý kurz vedl lektor, který svými odbornými znalostmi, zkušenostmi z praxe a vedením týmu účastníků, dokázal nenásilnou formou nás naučit vše potřebné. Už se těším na další kurzy z oblasti Lean a doporučuji společnost ICG-Capability všem, kteří se rozhodují, kde získat odborné znalosti.