moneta_LSSGB_services

Školení v sobě příjemnou formou spojuje teorii a na skutečných příkladech i její aplikaci do praxe. Na simulační hře jsme si nejen procvičili hlavní kroky Green Belt, ale zároveň se i sami přesvědčili, kde jsou nejčastější typy plýtvání, a jak je lze redukovat. Školení jednoznačně doporučuji, je velmi profesionálně vedené a přitom v přátelské atmosféře.