Ministerstvo vnitra_DFFS_public

Školení DFSS bylo pro mne velmi poučné a přínosné. Přestože školení je náročné na celodenní pozornost, simulační hra, ve které je prakticky procvičována probíraná látka, dokáže vždy odlehčit vysokou míru sousetředění a krásně aplikuje Komenského „Škola hrou“. Díky tomuto školení jsem se naučila mnoho nových metod a postupů. Ale hlavně, že při realizaci nového požadavku je nutné neustále myslet na požadavky zákazníka a že doslovné naplňování zadání sponzora rozhodně nevede ke spokojenosti zákazníka.