mBank_LSSGB_services

Školení Green Belt organizované společností ICG-Capability bylo pro mne nejzajímavější ze všech dosud absolvovaných školení. Probíraná tematika je podávána velmi srozumitelně a zajímavě, navíc profesionální přístup lektora a jeho znalosti z praxe školení velmi obohacují. Tento trénink doporučuji absolvovat všem, kteří se pohybují v oblasti procesů či optimalizace. Mě navíc motivuje k dalšímu prohlubování znalostí v této problematice.