mBank_LSSGB_services

Lean Six Sigma Green Belt je velmi dobře zvládnutým a přínosným školením. Teoretické poznatky jsou vhodně doplňovány praktickými úkoly a příklady z praxe.