Magna Slovteca_LSSBB_výroba

Školenie bolo interaktívne s množstvom príkladov z praxe a tiež cvičeniami, kde sme si mohli danú tematiku odskúšať. Okrem štatistických metód a tiež LEAN prístupu ma zaujali techniky Soft skills, ktoré sú veľmi dôležité pri BB projektoch a ich úspešnom zvládnutí.